Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) byla založena již v roce 1959 a je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny "A" nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR. Více o historii fakulty najdete zde.

PEF je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech typech vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se na fakultu hlásí téměř 4000 uchazečů. V letech 2011–2015 PEF získala ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě a 3. nejlepší ekonomickou fakultu v České republice. Stejně jako v žebříčku Hospodářských novin, také v rámci soutěže Fakulta roku, kterou volí sami studenti, se PEF umístila na 1. místě na Moravě v sekci ekonomických fakult.

Fakulta sídlí v prostorách univerzitního kampusu v moderní budově Q, která získala ocenění "Stavba roku 2005". Budova je vybavena bezdrátovým připojením Wi-Fi, volně přístupnou počítačovou studovnou, moderními posluchárnami a učebnami, kde probíhá výuka. Virtuální prohlídku fakulty najdete zde. 

 

      

 

PEF nabízí celkem čtyři akreditované studijní programy:

Ekonomika a management (bakalářský, navazující magisterský, doktorský)

Studijní program Ekonomika a management nabízí pět studijních oborů: Manažersko-ekonomický, Management cestovního ruchu, Management obchodní činnosti, Ekonomika zemědělství a potravinářství a Sociálně ekonomický, které jsou vyučovány v českém jazyce. Obor Business Economics and Management (bakalářský, navazující magisterský, doktorský) je vyučován společně se zahraničními odborníky a výuka probíhá kompletně v anglickém jazyce. 

Program Ekonomika a management nabízí podrobnější studium zejména podnikové ekonomiky, managementu,  marketingu, obchodu, cestovního ruchu aj. a včetně dalších aplikací do rozhodujících sektorů národního hospodářství. 

Hospodářská politika a správa (bakalářský, navazující magisterský, doktorský)

 

Tento program nabízí studentům obory: Finance, Veřejná správa, Finanční a investiční management a Účetnictví a daně. Tyto obory se specializují na výuku veřejných financí, bankovnictví a pojišťovnictví, problematiku a daní, tedy na finanční problematiku nejen z pohledu firmy, ale i finančních trhů a státu. Doktorský typ studia je nabízen rovněž v anglickém jazyce.

Systémové inženýrství a informatika (bakalářskýnavazující magisterský, doktorský)

 

Program Systémové inženýrství a informatika je reprezentován jedním oborem Ekonomická informatika. Studium je zaměřeno na vzdělávání odborníků pro firmy zaměřené na tvorbu, nákup a prodej ekonomických aplikací IS, a to jak v oblasti technického, tak i programového vybavení, popř. v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, odděleních firem zodpovědných za provoz a rozvoj IS/IT. Doktorský typ studia je nabízen rovněž v anglickém jazyce.

Inženýrská informatika (bakalářskýnavazující magisterský)

 

Studijní program, který je zastoupen oborem Automatizace řízení a informatika nabízí rozvoj znalostí v oblasti aplikované informatiky, automatizace procesů, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky.

 


Přehled akreditovaných habilitačních oborů:

  • Ekonomika a management
  • Finance
  • Manažerská informatika
  • Systémové inženýrství

Přehled oborů akreditovaných pro řízení ke jmenování profesorem:

  • Ekonomika a management
  • Systémové inženýrství

Více informací k habilatačním a profesorským řízením naleznete zde.