Firmy a instituce

 

Fakulta má zájem rozvíjet nejen svou vzdělávací činnost, ale i vědecký výzkum a také spolupráci s podnikatelskou sférou. Cílem studia na PEF je připravit studenty co nejlépe do pracovního procesu. Jejich dobré uplatnění v praxi je pro fakultu známkou poskytování kvalitní výuky. 

PEF se snaží studentům nabídnout možnost zapojení se do pracovního procesu ve společnostech formou stáží a praxí či možnosti zpracovávat závěrečné práce v partnerských firmách a institucích. Firmám naopak zprostředkovává možnost zapojení se do výuky a výzkumu a tím získat cenné know-how a zajímavé nápady. Firmám nabízíme nejen kontakty na šikovné studenty, ale i vzdělávací kurzy šité na míru. Vzhledem k reprezentativním prostorám Provozně ekonomické fakulty nabízíme i možnost uspořádání odborných externích konferencí.  

 

 

Generální partner PEF MENDELU

 

 

 

Hlavní partneři PEF MENDELU

                     

 

 

Partneři PEF MENDELU

 

                                        Alfa Agency