Děkan

doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.

+420 545 132 200
BA39N2039 (Q2.39)
arnost.motycka@mendelu.cz

 

 

Proděkani

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

proděkan pro mezinárodní vztahy
+420 545 132 244
BA39N2055 (Q2.55)
foltynek@pef.mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum
+420 545 132 444
BA39N4067 (Q4.67)
svatopluk.kapounek@mendelu.cz

 

 

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

proděkanka pro koncepci a rozvoj
+420 545 132 300
BA39N3066 (Q3.66)
jana.stavkova@mendelu.cz

 

 

Ing. Marcel Ševela, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost
+420 545 132 503
BA39N6024 (Q6.24)
marcel.sevela@mendelu.cz

 

 

Tajemník

Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.

+420 545 132 702
BA39N1082 (Q1.82)

jaroslav.pakosta@mendelu.cz

 

 

Předseda Akademického senátu 


Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

+420 545 132 267
BA39N2067 (Q2.67)

oldrich.trenz@mendelu.cz