Závěrečné práce

Stránka sdružuje odkazy na relevantní informace o zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení bakalářských, resp. diplomových prací (dále jen "ZP") na PEF MENDELU.

Předpisy

Vyhláška děkana PEF MENDELU č. 1/2016 o diplomových a bakalářských pracích (ve formátu PDF).

Směrnice rektora č. 3/2017 - Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací (ve formátu PDF).

Čestné prohlášení (v češtině, ve formátu DOC nebo TXT)
Čestné prohlášení (ve slovenštině, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)
Čestné prohlášení / Statutory Declaration (v angličtině / in English, ve formátu DOCX, DOC nebo TXT)

Záměr závěrečné práce

K vypracování záměru bakalářské práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).
K vypracování záměru diplomové práce je možné využít dokument - (v češtině ve formátu DOCX) a (v angličtině ve formátu DOC).

Zadání závěrečné práce

Závazný formulář zadání závěrečné práce pro vedoucího práce - přímý odkaz.

Posudky

Závazné formuláře na posudky vedoucího a oponenta práce - přímý odkaz.

Posudky je třeba dále elektronicky zveřejnit prostřednictvím UIS.

Elektronické zveřejňování ZP

Dle výše uvedené směrnice rektora MENDELU je nutné, aby student zveřejnil elektronickou verzi své ZP (ve formátu doc nebo pdf), dále může zveřejnit přílohy a prezentaci (v libovolném formátu). Student posléze potvrdí shodu elektronické a tištěné verze své práce (odkaz pro studenta).

Vedoucí práce a oponent dále musí vložit své posudky práce - přímý odkaz.

Formální úprava ZP

Kromě přílohy č. 8 výše uvedené vyhlášky děkana jsou připraveny pokyny k formální úpravě ZP a texty souvisejících norem (odkaz na složku neveřejné části dokumentového serveru, kde naleznete příslušné dokumenty).