Možnosti spolupráce

 

Provozně ekonomická fakulta se svou 55letou tradicí je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Každoročně se na tuto prestižní fakultu, jejíž moderní budova získala ocenění "Budova roku 2005", hlásí téměř 5 000 uchazečů. Podle žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČR se  PEF MENDELU za posledních pět let hned čtyřikrát umístila na prvním místě jako nejlepší ekonomická fakulta na Moravě a třetí nejlepší v České republice. PEF má celkem 3 700 studentů a 146 akademických pracovníků. Až 97 % absolventů si najde práci v oboru do šesti měsíců od ukončení studia.

Aby fakulta mohla naplňovat své poslání, má zájem rozvíjet nejen své vzdělávací činnosti, a vědecký výzkum, ale také spolupráci se soukromou sférou. Možností spolupráce je celá řada, a jelikož má každá společnost specifické potřeby, jsme nakloněni nabídku přizpůsobit. Níže uvádíme výčet nejčastějších oblastí spolupráce

 

 • Možnost praxí, stáží a trainee programů studentů ve vaší společnosti
 • Možnost zadávání pracovních inzerátů na interní dokumentový server a na webové stránky fakulty 
 • Zpracování reálných závěrečných prací na konkrétní problematiku 
 • Zapojení společnosti do výuky (přednášky, semináře, projekty)
 • Spolupráce s konkrétním ústavem - poradenství, zapojení do vědeckých projektů
 • Zapojení společnosti do celouniverzitního veletrhu pracovních příležitostí Kariérní den
 • Zapojení společnosti do podnikatelského setkání Business Day     
 • Prezentace firmy v prostorách fakulty a na pořádaných akcích  
 • Možnost zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance vaší společnosti
 • Možnost pořádání firemních akcí (školení, kurzy, konference...) v reprezentativních prostorách fakulty  
 • Systém partnerství (generální partner, hlavní partner, partner)

 

Specializované laboratoře

Externí firmy a instituce mají možnost využít specializované laboratoře Ústavu informatiky a Ústavu marketingu a obchodu.

V současné době se na fakultě nacházejí tyto odborné laboratoře:

 • Eyetrackingová laboratoř
 • Laboratoř virtuální reality
 • Laboratoř inteligentních systémů 
 • Laboratoř pneumatických systémů
 • Síťová laboratoř
 • Laboratoř informačních systémů a procesního modelování

Více informací k IT laboratořím najdete na webových stránkách Ústavu informatiky.