Přehled akreditovaných habilitačních oborů:

  • Ekonomika a management
  • Finance
  • Manažerská informatika
  • Systémové inženýrství

Přehled oborů akreditovaných pro řízení ke jmenování profesorem:

  • Ekonomika a management
  • Systémové inženýrství

Akreditační rozhodnutí

Aktuálně zahájená jmenovací a habilitační řízení

 

Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Obor: Systémové inženýrsví a informatika
Spis: Simulační možnosti při testování normality v ekonomických systémech
Zahájení řízení: 12.09.2016

 

Přehled habilitačních a jmenovacích řízení

 

Dokumenty

Náležitosti žádosti o zahájení habilitační řízení

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí rektora č. 9/2013 - Kritéria pro posuzování vědecké a další tvůrčí kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem

Pomocná tabulka k výpočtu bodů dle výše uvedené směrnice pro uchazeče o habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem