Projekty

 

Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR a TAČR) pracovníci fakulty řeší významné mezinárodní projekty v rámci programů Horizon 2020 (projekt s názvem "Fair Tax - Europe's Way to Economic Growth and Social Equality") a COST (projekt z názvem "Gender and health impacts of policies extending working life in western countries"). Dále se pracovníci fakulty účastní řešení projektu 7. rámcového programu EU s názvem Welfare, Wealth and Work for Europe. K rozvoji strategických partnerství dlouhodobě přispívá také řešení projektů v rámci EHP a Norských fondů, projekty Jean Monet, LLP/Erasmus, International Visegrad Fund a pilotní projekty CENTROPE.
Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

 

Mezinárodní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies Danuše Nerudová  H2020 2015–2018
Welfare, Wealth and Work for Europe Petr Rozmahel 7.RP 2012–2016
Gender dimension of active ageing implementation in the Czech private and public sector in comparison with western countries Martina Rašticová COST 2015-2019
European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 2016-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countries Patrik Svoboda  International Viesegrad Fund 2015–2018 
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education Sylvie Formánková Norway Grants 2016

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace Pavel Žufan GA ČR 2017-2019
Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice Zuzana Machová GA ČR 2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování Jiří Hřebíček GA ČR 2017-2019
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech Luboš Střelec GAČR 2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy Svatopluk Kapounek GAČR 2016-2018
Malé a střední podniky v globální konkurenci Veronika Solilová  GAČR 2015–2017
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu Kateřina Ryglová  GAČR 2015–2017
Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách Josef Montag GAČR 2015–2017
Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu Zuzana Richterková  GAČR 2015–2017
Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy Svatopluk Kapounek GAČR 2014–2016
Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích Jiří Hřebíček GAČR 2014–2016
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Martina Rašticová  TAČR Beta 2015–2016 
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí Lea Kubíčková TAČR Omega 2016-2017
Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČR Lea Kubíčková TAČR Beta 2016
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky Martina Rašticová  TAČR Omega 2016-2017
Redesign uživatelského rozhraní informačního systému Qi David Procházka  Spolupráce s průmyslem 2015–2016
CYRRUS Advisry Brno Jan Přichystal Spolupráce s průmyslem 2015–2016
it2b s.r.o. Ivana Rábová Spolupráce s průmyslem 2015–2016
DC Concepts a.s. David Procházka  Spolupráce s průmyslem 2015–2016