Publikace

 

Výzkumní pracovníci Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně publikují nejen v tuzemských, ale i zahraničních časopisech. Fakulta vydává mezinárodní vědecký časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT) a fakultní working papers. Mendelova univerzita vydává multioborový vědecký časopis s názvem Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Vybrané publikace autorů z PEF MENDELU

 

       Vybrány jsou publikace v prestižních impaktovaných časopisech, které se pohybují nad mediánem daného oboru.

Bierbaumer-Polly, J., Huber, P., and Rozmahel, P. (2016) Regional Business-Cycle Synchronization, Sector Specialization and EU AccessionJCMS: Journal of Common Market Studies, 54: 544–568.

Krizkova, S., Kepinska, M., Emri, G., Rodrigo, M.A.M., Tmejova, K., Nerudova, D., Kizek, R., Adam, V. (2016) Microarray analysis of metallothioneins in human diseases-A review. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 117: 464-473.

Huber, P., Nowotny, K. (2016) The impact of relative deprivation on return intentions among potential migrants and commuters. Journal of Regional Science, 56 (3): 471-493.

Maroušek, J., Hašková, S., Zeman, R., Žák, J., Vaníčková, R., Maroušková, A., Váchal, J., Myšková, K. (2016) Polemics on Ethical Aspects in the Compost Business. Science and Engineering Ethics, 22 (2): 581-590.

Janová, J., Hampel, D. (2016) AlfaDRA: A program for automatic elimination of variety self-proximities in alpha-design. Computers and Electronics in Agriculture, 122: 156-160.

Huber, P., Oberdabernig, D.A. (2016) The impact of welfare benefits on natives' and immigrants' attitudes toward immigration. European Journal of Political Economy, 44: 53-78.

Jordanova, P., Fabián, Z., Hermann, P., Střelec, L., Rivera, A., Girard, S., Torres, S., Stehlík, M. (2016) Weak properties and robustness of t-Hill estimators. Extremes, 19 (4): 591-626.

Stojanov, R., Kelman, I., Ullah, A.K.M.A., Duží, B., Procházka, D., Blahůtová, K.K. (2016) Local expert perceptions of migration as a climate change adaptation in BangladeshSustainability, 8 (12).

Machová, Z., Kotlán, I. (2015) Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí?. Politická ekonomie, 63(7): 833-846. 

Montag, J. (2015) The Simple Economics of Motor Vehicle Pollution: A case For Fuel Tax. Energy Policy: The International Journal of the Political, Economic, Planning, Environmental and Social Aspects of Energy, 85: 138-149. 

Nerudová, D., Solilová, V. (2015) Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného základu daně v Evropské unii do celkového základu daně korporací vykazovaného v České republice. Politická ekonomie, 63(4): 456-473.

Pitlik, H., Kouba, L. (2015) Does social distrust always lead to a stronger support for government intervention?. Public Choice, 163(3-4): 355-377. 

Maroušek, J., Maroušková, A., Myšková, K., Váchal, J., Žák, J. (2015) Techno-economic Assessment of Collagen Casings Waste Management. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(10): 3385-3390. 

Maroušek, J., Hašková, S., Zeman, R. Žák, J., Vaníčková, R., Maroušková, A., Váchal, J., Myšková, K. (2015) Techno-economic Assessment of Processing the Cellulose Casings Waste. Clean Technologies and Environmental Policy, 17(8): 2441-2446.