Publikace

 

Výzkumní pracovníci Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně publikují nejen v tuzemských, ale i zahraničních časopisech. Fakulta vydává mezinárodní vědecký časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT) a fakultní working papers. Mendelova univerzita vydává multioborový vědecký časopis s názvem Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Vybrané publikace autorů z PEF MENDELU

 

 

BRAT, Kristian; HOMOLKA, Pavel; CORNELISSEN, Germaine; MERTA, Zdenek; HOMOLKA, Martin; RIHACEK, Ivan; SEVCIK, Pavel (2015). Chronobiological Changes in Arterial Blood Pressure in Participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. Neuroendocrinology Letters. 2015, 36(1), 80-83. ISSN 0172-780X.

DAVID, Petr (2015). Model spravedlivé a efektivní environmentální silniční daně z osobních vozidel. Ekonomický časopis. 2015, 63(5), 524-541. ISSN 0013-3035. 

DOBSAK, P.; SOSKA, V.; SOCHOR, O.; JARKOVSKY, J.; NOVAKOVA, M.; HOMOLKA, Martin; SOUCEK, M.; PALANOVA, P.; LOPEZ-JIMENEZ, F.; SHIRAI, K. (2015). Increased cardio-ankle vascular index in hyperlipidemic patients without diabetes or hypertension. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. 2015, 22(3), 272-283. ISSN 1340-3478. 

GIMUNOVA, Marta; KASOVIĆ, Mario; ZVONAR, Martin; TURČÍNEK, Pavel; MATKOVIĆ, Branka; VENTRUBA, Pavel; VAVÁČEK, Martin; KNJAZ, Damir (2015). Analysis of ground reaction force in gait during different phases of pregnancy. Kinesiology. 2015, 47(2), 236-241. ISSN 1331-1441. 

HUBER, Peter; HUEMER, Ulrike (2015). Gender Differences in Lifelong Learning: An Empirical Analysis of the Impact of Marriage and Children. Labour. 2015, 29(1), 32-51. ISSN 1121-7081. 

JAKEŠOVÁ, Hana; ŘEPKOVÁ, Jana; NEDĚLNÍK, Jan; HAMPEL, David; DLUHOŠOVÁ, Jana; SOLDÁNOVÁ, Martina; OŠŤÁDALOVÁ, Martina (2015). Selecting Plants with Increased Total Polyphenol Oxidases in the Genus Trifolium. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2015, 51(4), 155-161. ISSN 1212-1975. 

JURČÍK, Radek (2015). Dotace pro biopaliva a aktuální vývoj v roce 2015. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(11), 355-358. ISSN 1210-3306. 

KLIMEŠ, Cyril; BARTOŠ, Jiří (2015). IT/IS security management with uncertain information. Kybernetika. 2015, 51(3), 408-419. ISSN 0023-5954. 

MACÁKOVÁ, Gabriela; PRIŠČÁKOVÁ, Zuzana (2015). Determining Steps to Enhance the Security of Data Stored in the Cloud. Ad Alta. 2015, 5(1), 104-107. ISSN 1804-7890. 

MACHAY, Martin; HAJKO, Vladimír (2015). Transatlantic Space Cooperation: An Empirical Evidence. Space Policy. 2015, 32(1), 37-43. ISSN 0265-9646. 

MACHOVÁ, Zuzana; KOTLÁN, Igor (2015). Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí?. Politická ekonomie. 2015, 63(7), 833-846. ISSN 0032-3233. 

MAROUŠEK, Josef; HAŠKOVÁ, Simona; ZEMAN, Robert; ŽÁK, Jaroslav; VANÍČKOVÁ, Radka; MAROUŠKOVÁ, Anna; VÁCHAL, Jan; MYŠKOVÁ, Kateřina (2015). Techno-economic Assessment of Processing the Cellulose Casings Waste. Clean Technologies and Environmental Policy. 2015, 17(8), 2441-2446. ISSN 1618-954X. 

MAROUŠEK, Josef; MAROUŠKOVÁ, Anna; MYŠKOVÁ, Kateřina; VÁCHAL, Jan; ŽÁK, Jaroslav (2015). Techno-economic Assessment of Collagen Casings Waste Management. International Journal of Environmental Science and Technology. 2015, 12(10), 3385-3390. ISSN 1735-1472.

MAROUŠEK, Josef; HAŠKOVÁ, Simona; MAROUŠKOVÁ, Anna; MYŠKOVÁ, Kateřina; VANÍČKOVÁ, Radka; VÁCHAL, Jan; VOCHOZKA, Marek; ZEMAN, Robert; ŽÁK, Jaroslav (2015). Financial and Biotechnological Assessment of New Oil Extraction Technology. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2015, 37(16), 1723-1728. ISSN 1556-7036. 

MONTAG, Josef (2015). The Simple Economics of Motor Vehicle Pollution: A case For Fuel Tax. Energy Policy: The International Journal of the Political, Economic, Planning, Environmental and Social Aspects of Energy. 2015, 85(October), 138-149. ISSN 0301-4215. 

NERUDOVÁ, Danuše; SOLILOVÁ, Veronika (2015). Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného základu daně v Evropské unii do celkového základu daně korporací vykazovaného v České republice. Politická ekonomie. 2015, 63(4), 456-473. ISSN 0032-3233. 

NERUDOVÁ, Danuše; DOBRANSCHI, Marian (2015). Double Dividend Hypothesis: Can it be Validated by Carbon Taxation Swap With Payroll Taxes?. Inzinerine Ekonomika (Engineering Economics). 2015, 26(1), 23-32. ISSN 1392-2785.

NERUDOVÁ, Danuše; SOLILOVÁ, Veronika (2015). The impact of the CCCTB introduction on the distribution of the group tax bases across the EU: the study for the Czech republic. Prague Economic Papers. 2015, 24(6), 621-637. ISSN 1210-0455. 

PITLIK, Hans; KOUBA, Luděk (2015). Does social distrust always lead to a stronger support for government intervention?. Public Choice. 2015, 163(3-4), 355-377. ISSN 0048-5829. 

STOJANOV, Robert; DUZI, Barbora; DANEK, Tomas; NEMEC, Daniel; PROCHÁZKA, David (2015). Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability. 2015, 7(9), 12758-12786. ISSN 2071-1050. 

STRAKA, Jakub; BIRČIAKOVÁ, Naďa; STÁVKOVÁ, Jana (2015). Impact of SMEs on Standards of Living of Czech Rural Households. Economics and Sociology. 2015, 8(4), 51-64. ISSN 2071-789X. 

JANOVÁ Jitka (2014). Crop plan optimization under risk on a farm level in the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 60, No. 3, pp. 123-132. ISSN: 0139-570X.

FIRGO, Matthias; HUBER, Peter (2014). Convergence as a heterogeneous process: what can be learnt about convergence in EMU from regional experiences?. Empirica. 2014, 41(2), 129-151. ISSN 0340-8744. 

KORÁB Petr and Jitka POMĚNKOVÁ (2014). Financial Crisis and Financing Constraints of SMEs in Visegrad Countries. Ekonomický časopis, Vol. 62, No. 9, pp. 887–902. ISSN: 0013-3035.
KUBÍČKOVÁ Lea and Lenka PROCHÁZKOVÁ (2014). Succes Evaluation of Small and Medium-sized Enterprises in Terms of their Participation in the Internationalization Process. E a M: Ekonomie a Management, Vol. 17, No. 2, pp. 131-145. ISSN: 1212-3609.
KUČEROVÁ Renata (2014). Factors of attractiveness of Slovak wine market and their influence to Czech wine export to Slovakia. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 60, No. 9, pp. 430--439. ISSN: 0139-570X.
LÝSEK Jiří and Jiří ŠŤASTNÝ (2014). Automatic discovery of regression model by means of grammatical and differential evolution. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 60, No. 11, pp. 546-552. ISSN: 0139-570X.
MARŠÁLEK Roman, Jitka POMĚNKOVÁ and Svatopluk KAPOUNEK (2014). A Wavelet-Based Approach to Filter Out Symmetric Macroeconomic Shocks. Computational Economics, Vol. 44, No. 4, pp. 477--488. ISSN: 0927-7099.
NERUDOVÁ Danuše and Veronika DVOŘÁKOVÁ (2014). The Estimation of Financial Transaction Tax Revenues as a New Own Resource of European Union Budget. Ekonomický časopis, Vol. 62, No. 9, pp. . ISSN: 0013-3035.
NERUDOVÁ Danuše and Veronika SOLILOVÁ (2014). The Impacts of the CCCTB Introduction on the Distribution of the Group Tax Bases across the EU: The Study for the Czech Republic. , Vol. , No. , pp. . ISSN: .
POMĚNKOVÁ Jitka, Svatopluk KAPOUNEK and Roman MARŠÁLEK (2014). Variability of Dynamic Correlation - the Evidence of Sector-Specific Shocks in V4 Countries. Prague Economic Papers, Vol. 23, No. 3, pp. 371-387. ISSN: 1210-0455.
RYGLOVÁ Kateřina and Ida VAJČNEROVÁ (2014). Possible complex approaches towards evaluating the quality of a destination in the context of tourism management. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 60, No. 5, pp. 199-207. ISSN: 0139-570X.
STEHLÍK Milan, Luboš STŘELEC and Mans THULIN (2014). On robust testing for normality in chemometrics. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Vol. 130, No. , pp. 98-108. ISSN: 0169-7439.
STOJANOVÁ Hana and Pavel TOMŠÍK (2014). Factors influencing employment for tertiary education graduates at selected universities. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 60, No. 8, pp. 376--387. ISSN: 0139-570X.
SYROVÁTKA Pavel,Helena CHLÁDKOVÁ and Pavel ŽUFAN (2014). Wine consumption in the Czech Republic and the prices of alcohol. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 60, No. 2, pp. 89-98. ISSN: 0139-570X.
ANTOŠOVÁ Veronika, Naďa BIRČIAKOVÁ and Jana STÁVKOVÁ (2013). Income Aspects of Czech Farmers' Living Conditions. Agricultural Economics: Zemědělská ekonomika, Vol. 59, No. 6, pp. 262-276. ISSN: 0139-570X.

FIDRMUC, Jarko; SCHARLER, Johann (2013). Financial development and the magnitude of business cycle fluctuations in OECD countries. Applied Economics Letters. 2013, 20(6), 530-533. ISSN 1350-4851. 

FIDRMUC, Jarko; CIAIAN, Pavel; KANCS, d'Artis; POKRIVCAK, Jan(2013). Credit Constraints, Heterogeneous Firms and Loan Defaults. Annals of Economics and Finance. 2013, 14(1), 53-68. ISSN 1529-7373. 

FIDRMUC, Jarko; KORHONEN, Iikka; BATOROVA, Ivana (2013). China in the World Economy: Dynamic Correlation Analysis of Business Cycles. CESifo Economic Studies. 2013, 59(2), 392-411. ISSN 1610-241X. 

GROCHOVÁ Ladislava and Tomáš OTÁHAL (2013). How Does Corruption in Central and Eastern Europe Hurt Economic Growth? Granger Test of Causality. Ekonomický Časopis, Vol. 61, No. 6, pp. 563-577. ISSN: 0013-3035.
KAPOUNEK Svatopluk (2013). The endogeneity of optimum currency area criteria in the context of financial crisis: Evidence from the time-frequency domain analysis. Agricultural Economics: Zemědělská ekonomika, Vol. 59, No. 9, pp. 389-400. ISSN: 0139-570X.
KOUBA Luděk and Hana KŘÍŽOVÁ (2013). Příčiny nekonvergence bývalé NDR. E a M: Ekonomie a Management, Vol. 16, No. 1, pp. 5-17. ISSN: 1212-3609.
KUTNOHORSKÁ Olga and Pavel TOMŠÍK (2013). Consumers' perception of the health aspects of organic food. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 59, No. 7, pp. 293-299 . ISSN: 0139-570X.
LIŠKOVÁ Stanislava and Pavel TOMŠÍK (2013). Competency-based approach to human resources management. Agricultural Economics: Zemědělská ekonomika, Vol. 59, No. 11, pp. 496-504. ISSN: 0139-570X.
SOLILOVÁ Veronika and Danuše NERUDOVÁ (2013). Transfer pricing: general model for tax planning. Ekonomicky Casopis, Vol. 61, No. 6, pp. 597-617. ISSN: 0013-3035.
TOMŠÍK Pavel and Jiří SEDLO (2013). Management of wine production with regard to its implementation into the wine markets of the Czech Republic. Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika, Vol. 59, No. 5, pp. 202-210. ISSN: 0139-570X.
VIDMAR, Gaj, Rok BLAGUS, Luboš STŘELEC and Milan STEHLÍK (2012). Business indicators of healthcare quality: outlier detection in small samples. Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 28, No. 3, pp. 282-295. ISSN: 1524-1904.
ZÁMKOVÁ Martina and Veronika BLAŠKOVÁ (2013). The differences in the marketability of organic products in Greece and the Czech Republic. Agricultural Economics: Zemědělská ekonomika, Vol. 59, No. 5, pp. 219-226. ISSN: 0139-570X.
DAVID Petr (2012). Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené na zemědělské produkty a potraviny v České republice a na Slovensku. Ekonomický Časopis, Vol. 60, No. 5, pp. 509-527. ISSN: 0013-3035.
JANOVÁ Jitka (2012). Crop Planning Optimization Model: the Validation and Verification Processes. Central European Journal of Operations Research, Vol. 20, No. 3, pp. 451-462. ISSN: 1435-246X.
POMĚNKOVÁ, Jitka (2012). Identifikace hospodářského cyklu. Ekonomický časopis. 2012, 60(9), 899-917. ISSN 0013-3035. 
SMÝKALOVÁ Iva, David HAMPEL and Martin PAVELEK (2012). Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis. Industrial Crops and Products, Vol. 36, No. 1, pp. 177-187. ISSN: 0926-6690.
STEHLÍK Milan, Zdeněk FABIÁN and Luboš STŘELEC (2012). Small Sample Robust Testing for Normality against Pareto Tails. Communications in Statistics - Simulation and Computation, Vol. 41, No. 7, pp. 1167-1194. ISSN: 0361-0918.
VOOKOVÁ Božena, Jan HŘIB and Václav ADAMEC (2012). Testing of Algerian fir zygotic and somatic embryos on defence reactions in vitro. Plant, Soil and Environment, Vol. 58, No. 2, pp. 84-90. ISSN: 1214-1178.
JAKEŠOVÁ Hana, Jana ŘEPKOVÁ, David HAMPEL, Lydie ČECHOVÁ and Jan HOFBAUER (2011). Variation of Morphological and Agronomic Traits in Hybrids of Trifolium pratense x T. medium and a Comparison with the Parental Species. Czech journal of genetics and plant breeding, Vol. 47, No. 1, pp. 28-36. ISSN: 1212-1975.
JANOVÁ Jitka (2011). Applications of a constrained mechanics methodology in economics. European Journal of Physics, Vol. 32, No. 6, pp. 1443-1463. ISSN: 0143-0807.
KAPOUNEK Svatopluk and Lubor LACINA (2011). Inflation Perceptions and Anticipations in the Old Eurozone Member States. Prague Economic Papers, No. 2, pp. 120-139. ISSN: 1210-0455.
MACHAY, Martin (2011). Contemporary Czech space policy and its future prospectsSpace Policy. 2011, 27(3), 170-173. ISSN 0265-9646. 
ROZMAHEL Petr and Nikola NAJMAN (2011). Business Cycle Similarity Measuring in the Eurozone Member and Candidate Countries: an Alternative Approach. Ekonomický Časopis, Vol. 59, No. 5, pp. 445-458. ISSN: 0013-3035.
SMÝKALOVÁ Iva, Jiří HORÁČEK, Miroslav HÝBL, Marie BJELKOVÁ, Martin PAVELEK, Tereza KRULIKOVSKÁ and David HAMPEL (2011). Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami. Chemické listy, Vol. 105, No. 2, pp. 138-145. ISSN: 0009-2770.
STEJSKAL Ladislav and Stávková Jana (2011). Structure and determinants of consumer expenditures. E a M: Ekonomie a Management, Vol. 14, No. 2, pp. 45-50. ISSN: 1212-3609.
DAVID Petr (2010). Incidence zvýšeného zatížení cigaret daněmi v České republice a na Slovensku. Ekonomický časopis, Vol. 58, No. 6, pp. 635-650. ISSN: 0013-3035.
GROCHOVÁ Ladislava and Tomáš OTÁHAL (2010). Podnikání a ekonomický rozvoj: Jaký je rozdíl mezi neorakouskou a novou institucionální ekonomií?. Politická ekonomie, Vol. 58, No. 5, pp. 623-640. ISSN: 0032-3233.
JANOVÁ Jitka and Jana MUSILOVÁ (2010). Coupled rolling motion: considering rolling friction in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics, Vol. 32, No. 1, pp. 1257-1269. ISSN: 0143-0807.
JURČÍK Radek (2010). Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích se zaměřením na úspory veřejných prostředků, centrální akvizice, elektronické zadávání, protikorupční postupy a sociální aspekty. Ekonomický časopis, Vol. 58, No. 7, pp. 764-766. ISSN: 0013-3035.
KOUBA Luděk (2010). Selhání experimentální transformace bývalé NDR pohledem soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. Ekonomický časopis, Vol. 58, No. 7, pp. 707-724. ISSN: 0013-3035.
DAVID Petr (2009). Aspects of value added tax within the self assessment system and extended guarantees for the provision of services in the countries of the European Union. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 7, pp. 335-346. ISSN: 0139-570X.
DAVID Petr (2009). Selected aspects of taxation of cigarettes in the EU member states. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 1, pp. 40-50. ISSN: 0139-570X.
HEGER Jaroslav, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Martin ŠUSTALA, Soňa NITRAYOVÁ, Peter PATRÁŠ and David HAMPEL (2009). Individual response of growing pigs to lysine intake. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Vol. 93, No. 5, pp. 538-546. ISSN: 0931-2439.
CHLÁDKOVÁ Helena, Pavel TOMŠÍK and Sylvie GURSKÁ (2009). The development of main factors of the wine demand. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 7, pp. 321-326. ISSN: 0139-570X.
JURČÍK Radek (2009). Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích. Ekonomický časopis, Vol. 57, No. 6, pp. 612-165. ISSN: 0013-3035.
KOUBA Luděk (2009). Návrh klasifikace soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. Politická ekonomie, Vol. 57, No. 5, pp. 696-713. ISSN: 0032-3233.
MALÝ Stanislav, KRÁLOVEC Josef and David HAMPEL (2009). Effects of long-term mineral fertilization on microbial biomass, microbial activity, and the presence of r- and K-strategists in soil. Biology and Fertility of Soils, Vol. 45, No. 7, pp. 753-760. ISSN: 0178-2762.
POMĚNKOVÁ Jitka and KAPOUNEK Svatopluk (2009). Interest Rates and Prices Causality in the Czech Republic -- Granger Approach. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 7, pp. 347-356. ISSN: 0139-570X.
RÁBOVÁ Ivana (2009). Business rules in business processes. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 1, pp. 20-24. ISSN: 0139-570X.
STÁVKOVÁ Jana, Ladislav STEJSKAL and Zuzana PROCHÁZKOVÁ (2009). Application of behavioral economy principles in the grocery market. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 7, pp. 314-320. ISSN: 0139-570X.
SVOBODA Patrik (2009). Goodwill - the recognition and measurements according to the European accounting legislation and the international financial reporting standards. Agricultural Economics: zemědělská ekonomika, Vol. 54, No. 7, pp. 327-334. ISSN: 0139-570X.
VÁVROVÁ Eva (2009). Current Demand for the Insurability of Liability for Damage to the Natural Environment. Agricultural economics : Zemědělská ekonomika, Vol. 55, No. 1, pp. 33-39. ISSN: 0139-570X.
HEGER Jaroslav, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Martin ŠUSTALA, Soňa NITRAYOVÁ, Peter PATRÁŠ and David HAMPEL (2008). Individual response of growing pigs to sulphur amino acid intake. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Vol. 92, No. 1, pp. 18-28. ISSN: 0931-2439.