12. 7. 2017

 Výsledky rozsáhlého výzkumu o kvalitě života českých seniorů komentovala v článku pro novinky.cz doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., vedoucí...


16. 6. 2017

Výsledky závěrečné práce studentky Provozně ekonomické fakulty Veroniky Králíkové zaujaly další média. Více se můžete dočíst v ukázce...


25. 5. 2017

Mezinárodní konference "Plagiarism across Europe and Beyond 2017", pořádané týmem pracovníků Ústavu informatiky PEF MENDELU, se koná již po...


16. 5. 2017

Aktivní stárnutí je aktuální termín, který se skloňuje ve všech vyspělých zemích nejen evropských, ale i v Japonsku nebo v USA. Životní...


27. 4. 2017

 Činnost Laboratoře řízení kolejových vozidel spolu s Klubem modelářů železnic Brno zachytila ve své reportáži Česká televize.

 


22. 2. 2017

Je v České republice důvod k progresivnímu zdanění příjmů? K aktuálnímu tématu nového daňového systému se v televizních novinách pro...


4. 1. 2017

Dne 3. 1. 2017 vyšly v Hospodářských novinách výsledky studie doc. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., vedoucí Ústavu účetnictví a daní, a její...


21. 12. 2016

Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně se v úterý 20. 12. 2016 konala v Eye-trackingové laboratoři tisková konference,...


20. 10. 2016

 Rozhovor s Ing. Sylvií Formánkovou, Ph.D. v newsletteru Platformy zainteresovaných stran CSR o problematice společenské odpovědnosti na univerzitách...


27. 9. 2016

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity, Katedrou finančního práva a finanční...