FAQ - časté otázky uchazečů

Provozně ekonomická fakulta Mendelu v Brně?

Provozně ekonomická fakulta (PEF), založena již v roce 1959, je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě a patří k základním pilířům našeho vysokého nejen ekonomického ale více než 10 let i prakticky orientovaného informatického vzdělávání.

Jak mohu podat přihlášku a jaký je poplatek za přihlášku?

Přihlášku přijímáme jen v elektronické podobě. Nachystanou ji máte zde http://is.mendelu.cz/prihlaska.

Poplatek činí 440Kč.

Jaké jsou platební údaje pro přihlášku?

Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika

Číslo účtu: 35-4335800227/0100

Variabilní symbol: (bude uveden ve Vaší elektronické přihlášce)

Specifický symbol: -

Konstantní symbol: pro platbu převodem 0558 (pro platbu složenkou 0379)

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:

Adresa příjemce: MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

IBAN kód: CZ52 0100 0000 3543 3580 0227

SWIFT kód: KOMBCZPP

Můžu si napsat více oborů na jednu přihlášku?

Musíte rozlišovat studijní programy a obory.

Jedna přihláška = 1 studijní program = až 4 obory.

Na jednu přihlášku si dle svých preferencí můžete zvolit až 4 obory z jednoho programu. Pokud uděláte přijímačky a nevejdete se do svého zvoleného oboru, můžete být automaticky zařazeni do dalšího.

Kdy jsou přijímací zkoušky?

Pro zjištění aktuálního termínu přijímacích zkoušek navštivte stránky pro přijímací řízení.

Je problém, když se kříží termín přijímacích zkoušek a maturity?

V případě, že se oba termíny kryjí, můžete si požádat o změnu termínu přijímacích zkoušek, a to prostřednictvím studijního oddělení fakulty (telefon 545 132 706). Nutná je ovšem písemná žádost, spolu s potvrzením z Vaší střední školy.

Co když maturuji až v září?

V tomto případě bohužel nemůžeme v daném roce zaručit přijetí na naši fakultu. Maturitní vysvědčení předkládají úspěšní uchazeči o studium během června daného roku a vzhledem k velkému zájmu o studium na naší fakultě bývá limitovaný počet mist pro nové studenty zcela zaplněn. 

Je možné se dostat na Vaši fakultu bez přijímacích zkoušek?

Programy Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa: SCIO testy z matematiky a cizího jazyka (AJ nebo NJ) s percentilem 50 nebo vyšším.
Program Systémové inženýrství a informatika: SCIO testy z matematiky a cizího jazyka s percentilem 50 a vyšším nebo maturitní zkouška z matematiky a informatiky se známkou nejhůře 3.
Program Inženýrská informatika: testy z Obecných studijních předpokladů, včetně oddílu C s percentilem 40 a vyšším nebo maturitní zkouška z matematiky nebo fyziky se známkou nejhůře 3.

Berete na PEF na základě národních srovnávacích zkouše SCIO?

Ano bereme, uznáváme vybrané termíny, které naleznete zde (http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/fakulty/fakulta.asp?FID=121).

K tomu, abychom Vás přijali, stačí percentil vyšší  jak 50 (Program Inženýrská informatika 40 a vyšší).

Jakou formu přijímacích zkoušek mohu očekávat?

Na PEF jsou klasické přijímací zkoušky - které se dělají přes PC, tzn. hned znáte výsledek. Z matematiky a cizího jazyka. Další možností jsou národní srovnávací zkoušky SCIO a poslední možnost je hlásit se na informatické obory, kde zohledňujeme známky z maturity.

Jaká kalkulačka je povolena na přijímacích zkouškách?

Obecně je povolen běžný uživatelský typ kalkulačky, záležet bude stejně zejména na Vašich znalostech, nikoliv na výkonu a možnostech Vašich pomůcek.

Kde lze shlédnout ukázky přijímacích zkoušek?

Na přípravu z matematiky slouží brožurka - můžete si ji koupit za Kč 40,-- na studijním oddělení, dnu otevřených dveří, veletrhu Gaudeamus, nebo naší oblíbené akci Roadshow - návštěva střední školy studenty fakulty.
Ukázku testů z jazyka můžete shlédnout na webových stránkách a můžete si vybrat z pěti jazyků. (http://www.pef.mendelu.cz/cz/prijimaci_rizeni)

Zohledňujete u přijímacích zkoušek jazykové zkoušky a certifikáty, popř. známky z maturity, nebo během studia?

Ne, záleží jen na výsledku přijímacích zkoušek, ostatní věci Vám mohou dopomoci k lehčímu zvládnutí zkoušky.

Lze se připravovat pomocí přípravných kurzů na Vaši fakultu?

Ano, pořádáme přípravné kurzy z matematiky a jazyků. Tyto kurzy začínají od ledna a máte možnost přihlásit se zde.

Mohu se dojít podívat na fakultu osobně?

Určitě a rádi Vás zde uvítáme. Určitě neváhejte  navštívit naše dny otevřených dveří, které jsou v lednu a únoru. Termín (http://www.pef.mendelu.cz/cz?info=1428)

Jak je to s rozvrhem?

Na fakultě si kromě 1. semestru tvoříte rozvrh sami přes univerzitní informační systém (UIS). Je jen na Vás, jak si uspořádáte Váš čas - protože to je veličina, která se na vysoké škole stane nedostatkovou.

Kolik hodin týdně strávíme ve škole?

To je individuální dle množství předmětů, většinou za předmět to jsou 2 hodiny cvičení a 2 hodiny přednáška. Dohromady cca 20 - 28 hodin týdně.

Prezenční a kombinovaná forma studia?

Prezenční = denní forma

Kombinovaná = dálková

Prezenční chodíte denně do školy, víte více informací, nemusíte vše dohánět sami. Kombinovaná forma je jednou za čtrnáct dní, v pátek a v sobotu. Pokud si vyberete kombinovanou, nemůžete si změnit formu na prezenční a naopak.

Co si rozhodně musím nastudovat a znát?

Naprostým minimem je znalost Studijního a zkušebního řádu.

Jak je to s předměty?

Předměty jsou povinné, povinně volitelné a volitelné. Za období bakalářského studia musíte odstudovat cca 30 předmětů.
Volitelné předměty

Máte možnost si vybrat jakýkoli předmět i z ostatních fakult, či jiných vysokých škol. Veškeré takto odstudované předměty Vám budou následně uznány a započítány. Týká se to také předmětů ze zahraničí. Uznávání předmětů se obecně řídí vyhláškou děkana č. 2/2008.

 

Pokud zjistím, že mi daný obor nesedí, je možné přestoupit?

Přestupy jsou možné pouze v rámci Vašeho studijního programu, na základě písemné žádosti, kterou musí schválit proděkan pro studijní záležitosti a následně také děkan fakulty.

Je možné přestoupit z prezenční na kombinovanou formu?

Ano, přestup z prezenční na kombinovanou formu studia je možný, opět pouze v rámci Vašeho studijního programu a na základě Vaší písemné žádosti.

Studium sportů a tělocviku

Nejsme na střední a nikdo Vás nebude nutit, ale pokud chcete, můžete dělat sport, který Vás zajímá a ještě je finančně zvýhodněný (cena hodiny na krytém bazénu v Brně - 80,--, když budeš chodit celý semestr plavat, bude tě to stát 250,--... a to se vyplatí).

Studium v zahraničí?

Vysoká škola Vás nenaučí mluvit plynně jazykem, ale získáte odborné znalosti a terminologii. Pokud chcete plynně mluvit, vycestujte. Fakulta má velké možnosti pro studium v zahraničí - jediné co musíte je chtít, podat si přihlášku a vycestovat.

Co je to kredit?

Abyste mohli dostat vysokoškolský titul, musíte získat určitý počet kreditů = bodů, potom můžete ke státním zkouškám. Za předmět bývá většinou 4 - 6 kreditů, dostanete je, pokud složíte zkoušku. Za bakalářské studium musíte získat 180 kreditů.

Co znamená zkratka ECTS?

Pokud jste ještě tuto zkratku neslyšeli, na vysokých školách se s ní setkáte často, zde jen lehké seznámení. European Credit Transfer Sy

stem (ECTS), Evropský kreditní systém byl vytvořen v roce 1989 jako pilotní projekt, který měl zjednodušit uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu SOCRATES-ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů (credit transfer). Jako systém přenosu kreditů se rozšířil do 30 zemí a byl zaveden na více než 1000 vysokých škol.

Co je to zkouška?

Každý předmět je ukončen zkouškou. Bývá ústní, písemná, nebo kombinací obou. Abyste mohli ke zkoušce, musíte mít většinou zápočet, ten dostanete za body ze cvičení (seminárky, semestrální práce, aktivita, účast, atd.).

Zkouškové období?

Oblíbená doba vysokoškoláků, kdy nechodíte do školy, ale jen se chystáte na zkoušky. Jednou ho máte v prosinci a lednu, pak v červnu a červenci. Na každý předmět máte tři pokusy v rámci jednoho zkouškového období, pokud se Vám to nepovede, můžete si předmět zapsat znovu. A máte další pokusy.

Státní zkouška?

Abyste se -- třeba společně se svými rodiči - mohli radovat z Vašeho titulu, musíte splnit několik náležitostí - odstudovat všechny předepsané předměty (jsou napsány v plánu studia), získat minimálně 180 kreditů, napsat bakalářskou práci na zvolené téma a udělat státnice - taková těžší maturita. To vše Vás ale čeká až za tři roky.

Mohu pracovat během studia?

Během studia byste měli zkusit pracovat, rozšíří Vám to obzory a naučíte se spoustu zajímavých věcí. Práci si můžete najít na našem dokumentovém serveru přes UIS, nebo na nástěnce, či webových stránkách. (http://www.pef.mendelu.cz/cz/dalsi_sluzby/nabidky_prace)

Vaše studium by ale mělo zůstat vaší prioritou, jste-li na prezenční formě studia. V takovém případě výmluvy na pracovní povinnosti v zaměstnání nejsou omluvou pro neplnění studijních povinností.

Povinná praxe?

Při studiu musíte absolvovat povinnou praxi, informace se dozvíte na úřední desce fakulty. Praxe by měla být ve vašem studovaném oboru a můžete si ji najít sami, nebo požádat PR oddělení PEF, kde Vám rádi pomohou.

Ubytování v Brně? Privát nebo Koleje?

Naše univerzita má celkem troje koleje J.A.K. v Černých Polích (cca 10 minut od fakulty), Taufferovy koleje v Králově Poli (cca 25 minut od fakulty) a koleje Academia (cca 10 minut od fakulty, v budově fakulty FRRMS, bývalého čtvyřhvězdičkového hotelu). Cena kolejí se pohybuje okolo Kč 2 500,--. Jak to na kolejích vypadá, můžete shlédnou zde. (http://www.skm.mendelu.cz/)

Na kolejích bydlíte v pokoji ve dvou, ve třech a případně i ve čtyřech. Cena jednotlivého ubytování se odvíjí od vybavenosti -- koupelny a kuchyňky na každém pokoji nebo patře. Nevýhodou může být omezené soukromí a relativně méně místa. Výhodou je ovšem to, že tam opravdu pořád někdo je, s kým se můžete společně učit, nebo trávit volné chvíle. Kdykoliv narazíte na někoho, kdo Vám může pomoci, ať už se jedná o jakýkoliv problem. Žije zde také velké množství zahraničních studentů - zjistíte, jak žijí, jejich návyky a mnoho dalších.

Cena privátu je různá, průměrně se však pohybuje stejně jako cena kolejí. Obdobné jsou i podmínky bydlení. Je jen na Vás, co si vyberete. Určitě doporučujeme vyzkoušet obě možnosti.

Jídlo, bufet, menza...

Ke stravování nám studentům slouží zejména kavárna Quido - přímo v budově Q - naší fakulty. Na oběd je nejlepší zajít do menzy - vysokoškolská jídelna kousek od školy a také na kolejích. Máte možnost si tu dát salát, polévku, nápoj, něco sladkého a mnoho dalších dobrot. V okolí fakulty je také mnoho restaurací, kde se dá dobře a za studentské ceny najíst.

Pokud jste zde nenašli to, co Vás zajímá, neváhejte a obraťte se na nás...
pr@pef.mendelu.cz