Manažersko-ekonomický obor

  • Specializace na marketing a management
  • Praktické zaměření studia
  • Prezenční i kombinovaná forma studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti marketingu, managementu


Obor je zaměřen na pokrytí obecné šíře manažersko-ekonomických souvislostí působení na středním stupni řízení organizací různých velikostních kategorií.  

Cílem tohoto oboru studia je především rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd, seznámit je s podstatou ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost, vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy.

Dále vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů včetně řízení realizace jejich výsledků v praxi a naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti středního stupně řízení organizací všech velikostních kategorií či jejich součástí.


Jedinečná stránka oboru

Jedná se o moderně pojatý obor zajišťovaný nejen lektory s odbornou kvalifikací, ale také odborníky, kteří se věnují cestovnímu ruchu v praxi (manažeři hotelů, majitelé CK, destinační manažeři a podobně). Jedinečná je i spolupráce s významnými partnery, mezi které můžeme zařadit například Čedok, Student Agency, Hotel Royal Ricc, organizaci ECEAT nebo Centrálu cestovního ruchu jižní Moravy CCRJM.

Velkou výhodou je také moderní pojetí výuky s důrazem na týmové případové studie, exkurze a přednášky externistů a široká databáze úspěšných firem pro praxe studentů.

 

 Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

EON       

PPG                   

Profil absolventa

Studenti jsou připravováni pro vykonávání funkce v podnicích všech právních forem, přičemž najdou uplatnění zejména na středním stupni řízení ve výrobní i nevýrobní sféře. Jsou schopni vykonávat liniové i štábní řídící funkce, funkce podnikových ekonomů a specialistů pro finanční řízení, informatiku, analýzu a projektování podnikatelské činnosti a zajišťovat marketingovou a obchodní činnost. 

V obdobném profesním zaměření se uplatňují i v organizacích odborného poradenství, zájmových svazech a sdruženích, ve finančních a dalších orgánech státní správy, v peněžních ústavech, apod.

    Plán studia   
 Zpět na přehled