Management obchodní činnosti

  • Specializace na marketing a obchod
  • Praktické zaměření studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti marketingu, managementu


Studijní obor Management obchodní činnosti, který je nabízen pouze na bakalářském stupni, připravuje absolventy pro uplatnění v podnikatelské sféře, a to jak v oblasti výkonu funkcí samostatných pracovníků nákupních a prodejních útvarů výrobních podniků a podniků služeb, tak i v oblasti působení na pozicích obchodních zástupců firem.


Jedinečnost oboru

Jako jediný z nabízených oborů poskytuje znalosti z oblasti obchodu, obchodních operací, obchodního podnikání a obchodní logistiky a mimo jiné také možnost rozšíření znalostí z oblasti zbožíznalství a právní ochrany spotřebitele. Studenti také získají hlubší informace z oblasti marketingu, marketingové komunikace a psychologie marketingu.

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru: obchodní řetězce, marketingové agentury, reklamní agentury, hospodářská komora a celní správa, konkrétněji 

Brněnka     OC LETMO               

Profil absolventa

Student během studia získá znalosti pro efektivní řízení obchodních společností a dalších firem v terciárním sektoru (národního hospodářství), stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podnicích různých zaměření.

Po úspěšném dokončení studia má absolvent dostatek informací o podstatě obchodních operací a využití marketingových nástrojů pro řízení, je připraven správně hodnotit komerční úspěšnost firmy v prostředí národního i mezinárodního a aplikovat inovační přístupy při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb.

Výstupem jsou také dovednostiz oblasti samostatného rozhodování o využití marketingových a obchodních nástrojů nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů.

 Plán studia  
 Zpět na přehled