Ekonomika zemědělství a potravinářství

 

  • Specializace na podnikovou ekonomiku agropotravinařského komplexu
  • Oborově specifické technicko-technologické znalosti
  • Praktické zaměření studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti managementu podnikatelských subjektů

 

Obor Ekonomika zemědělství a potravinářství v rámci studijního programu Ekonomika a management bakalářského stupně studia je koncipován s hlavním cílem připravit odborníky pro samostatné zajištění ekonomických činností v podnikatelských subjektech agro-potravinářského komplexu a přidružených podnikatelských odvětvích. 


Jedinečná stránka oboru

Ekonomika zemědělství a potravinářství je unikátní studijní obor poskytující širší manažersko-ekonomické vzdělání se zaměřením na sektory zemědělství a potravinářství, na rozvoj specifických odborných znalostí v rámci podnikání v agro-byznysu a potravinářství, získávání odborných znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a na rozvoj znalosti studentů v oblastech techniky a energetiky.

Student bude mít možnost rozšíření všeobecných manažersko-ekonomických znalostí a dovedností o technologicky procesní rámec podnikání v agro-byznysu a potravinářství, přičemž budou vyučované odborné předměty zaměřené především na regionální, agrární a environmentální politiku EU.

Studenti mají také možnost získat specifické znalosti týkající se ochrany životního prostředí, techniky a energetiky.

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

agrární komora     Česká potravinářská komora

 

Profil absolventa

Absolvent oboru získá znalosti k výkonu manažerských funkcí v podnikatelských subjektech i v dalších organizacích činných v sektoru zemědělství a potravinářství. Absolventi získají orientaci v problematice ekonomických souvislostí rozvoje zemědělství a potravinářství s využitím moderních metod řízení a znalost podstaty ekonomických procesů v agro-potravinářském komplexu.

Znalosti a dovednosti

Student bude mít znalosti podstaty ekonomických a obchodních procesů v zemědělství a potravinářství ve vazbě na technologické postupy a jeho dovednosti budou odpovídat orientaci v problematice ekonomických souvislostí rozvoje zemědělství a potravinářství s využitím moderních metod řízení.

Kompetence

Absolvent bude kompetentní k používání technicko-technologických znalostí a ekonomických souvislostí základních procesů zemědělské prvovýroby a navazujících oborů potravinářství.

  
 Zpět na přehled