Účetnictví a daně

 • Zaměření na účetnictví, daně a právo
 • Zapojení špičkových firem do výuky
 • Praktické zaměření studia

Dvouletý navazující magisterský obor Účetnictví a daně je součástí studijního programu Hospodářská politika a správa. Absolvent oboru Účetnictví a daně získá komplexní znalosti problematiky finančního účetnictví se zaměřením na složitější účetní operace v různých typech podnikatelských subjektů, mezinárodních účetních standardů, mezinárodního zdanění, přeměn obchodních společností a správy daní.  Absolventi oboru budou schopni odborně zajistit a řídit finanční, účetní a daňové aspekty podniku a vztahy vůči bankám a dalším finančním institucím. Úspěšným absolventům oboru Účetnictví a daně je udělen titul inženýr. 

Garantem oboru je Ústav účetnictví a daní Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 Student navazujícího magisterského studia musí pro úspěšné ukončení studia absolvovat jednu specializaci, kterou si zvolí na začátku studia. Pouze pro studenty oboru Účetnictví a daně je určena specializace Zdaňování a auditing, která obsahuje předměty Auditing, Selektivní zdaňování spotřeby a Účetnictví a zdanění neziskových organizací.

 Studenti oboru Účetnictví a daně si mohou dále zvolit následující specializace:

 • Finanční management podniku
 • Obchodní právo
 • Podnikové informační systémy
 • Řízení podniku

 

Studenti oboru Účetnictví a daně mohou při studiu a zpracování diplomových prací využívat poradenský software Účetní poradce. Program je společným dílem Svazu účetních, softwarové společnosti MP-Soft a. s a společnosti MBM Trans s.r.o. Systém Účetní poradce obsahuje především aktuální legislativu z oblasti účetnictví, daní, podnikání a obchodu a řadu dalších předpisů.

Jedinečnost oboru

Obor je zaměřen na problematiku účetnictví a daní včetně problematiky mezinárodních účetních standardů, mezinárodního zdanění a mezinárodní daňové harmonizace.

Vybrané předměty jsou zajišťovány odborníky z auditorských a daňových společností, advokátních kanceláří a pracovníky státní správy.

Studenti oboru mohou zpracovávat diplomové práce u spolupracujících partnerů.

Absolventi oboru mají široké možnosti uplatnění na ekonomických a finančních pozicích v podnikatelských subjektech včetně nadnárodních společností, v auditorských firmách a daňových kancelářích.

Možnost uplatnění absolventů také v neziskových organizacích a ve státní správě.

Oborové předměty

 • Mezinárodní účetní standardy
 • Mezinárodní zdanění v AJ
 • Oceňování podniku
 • Účetnictví finančních institucí
 • Manažerské účetnictví

 

 

 

 Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:
                          

Profil absolventa

Vzhledem ke studiu dané problematiky v mezinárodním kontextu se absolventi oboru budou moci zařadit na výkonné a řídící pozice ve velkých nadnárodních společnostech, finančních institucích, v auditorských a poradenských společnostech.

Znalosti a dovednosti

Koncepční řešení problematiky hospodářských a finančních procesů na všech úrovních řízení organizace. Znalost problematiky mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění, znalost procesu správy daní, znalost interpretace účetních výkazů a hodnocení výkonnosti podnikatelských i jiných subjektů.

Kompetence

Řízení finančních procesů v nadnárodních společnostech, vyhodnocení a řízení účetních a daňových dopadů mezinárodních transakcí, zhodnocení a řízení účetních a daňových dopadů přeměn obchodních společností. 

Další informace o oboru a souvisejících aktivitách ústavu Účetnictví a daní lze nalézt také na Facebooku.

    Plán studia   
 Zpět na přehled