Finance a investiční management

 

  • Zaměření na oblast financí a investičního rozhodování
  • Praktické zaměření studia
  • Prezenční i kombinovaná forma studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti procesů na finančních trzích


"Chcete studovat obor Finance a investiční management od září 2015? Podejte si přihlášku do 30. dubna 2015 prostřednictvím Univerzitního informačního systému MENDELU!"

Pokud byste rádi maximalizovali své šance na přijetí ke studiu, doporučujeme Vám absolvovat dvoudenní přípravný kurz k přijímací zkoušce, která se koná z makroekonomie. Kurz se bude konat 22. až 23. května 2015 za cenu 990 Kč vč. DPH a přihlášku k účasti na něm je možné podat na tomto odkazu.

Obor Finance a investiční management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je navazující magisterský obor zaměřený na komplexní oblast financí a investičního rozhodování, zejména na investiční procesy na finančních trzích, ve finančních institucích, podnikové sféře a veřejné správě. 

Jedná se o obor, který reálně přináší praxi do studia na vysoké škole prostřednictvím významných finančních institucí podílejících se na jeho realizaci. Těmito institucemi jsou v současnosti Aegon, AXA, Partners Financial Services, Pioneer Investments, UniCredit Bank. Studenti oboru řeší ve výuce praktické problémy, v rámci desítek hodin jim přednáší odborníci z praxe a jejich diplomové práce jsou propojeny s reálnými problémy konkrétních firem.


Jedinečnost oboru

Mezi jedinečné stránky jistě patří unikátní spolupráce s významnými finančními institucemi (AEGON, AXA, Partners Financial Services, Pioneer Investments, UniCredit Bank) umožňující vysoký podíl odborníků z významných finančních institucí na výuce. V rámci výuky či webcastů se studenti setkávají například s Pavlem Kohoutem, Petrem Šimčákem, Jiřím Rusnokem, Vladimírem Bezděkem, Markem Malíkem, Alešem Tůmou a dalšími desítkami expertů.

Výuka je také zprostředkovávána pomocí jedinečných výukových technologií (webová televize, videokurzy). Webová televize umožňuje realizaci jako online přenosů s komunikací prostřednictvím chatu, tak následný offline záznam.

Důležité také je propojení oboru s řešením významných národních i mezinárodních projektů přidělených Evropskou komisí a úzké zapojení studentů do aktivit oboru (zapojení do řešení projektů uvedených oborů, možné praxe a diplomové práce u finančních a dalších institucí)

Studenti mají dokonce i přístup do významných světových finančně orientovaných databází (přímý vstup do Patria Online, nepřímý vstup do Reuters).

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

                                     

 

Vyjádření partnerských společností:

Partners Financial Services

Partners si jako jednička na finančně-poradenském trhu dobře uvědomují nutnost podpory vzdělávání v oblasti financí a jejich správy. Chceme finančně gramotnou veřejnost, která bude své peněžní otázky zodpovědně a zavčas řešit. A k tomu potřebujeme vzdělané profesionály, kteří s plánováním financí a tvorbou osobních portfolií poradí.

Aegon Česká republika

Rozhodli jsme se podpořit nově vznikající obor Finance a investiční management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, protože chceme přispívat k profesionalizaci a posilování trhu finančních služeb.  Za jeden z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, považujeme vytvoření úzkých vazeb mezi akademickým světem a reálným tržním prostředím s ohledem na potřeby firem podnikajících na českém finančním trhu a jejich klientů. Myslíme si, že firmy by na sebe měly vzít část odpovědnosti a aktivit při výchově, rozvoji a vzdělávání odborníků, kteří se stanou budoucí generací zaměstnanců a manažerů v oboru. 

AXA ČR a SR

Cílem finanční skupiny AXA je poskytovat profesionální a kvalitní finanční poradenství všem, kteří chtějí odpovědně chránit své blízké a efektivně spravovat své finance. A tohoto cíle může naše společnost dosáhnout pouze tehdy, zaměří-li se na získávání a rozvoj talentovaných a zodpovědných lidí. Právě takových, jakými jsou studenti Mendelovy univerzity v Brně.

UniCredit Bank

Naše banka poskytuje již několik let komplexní program péče o rozvoj mladých talentovaných lidí. Zahájená spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně především v rámci oboru Finance a investiční management je dalším krokem k ještě většímu prohloubení aktivní komunikace mezi bankou a akademickým světem. Mladých lidí a jejich talentu si velice vážíme a jsme přesvědčeni, že naše banka může mladým lidem nabídnout jejich další osobnostní růst. Úspěchy současných projektů nám dodávají do dalších projektů optimismus. 

Pioneer Investments ČR

Spolupráce firem a vysokých škol je oboustranně prospěšná. Studenti mohou lépe provázat akademické vzdělání s reálnou praxí a firmy získají v budoucnu lépe připravené absolventy.

Profil absolventa

Uplatnění absolventa oboru Finance a investiční management je primárně ve finančních institucích, zejména bankách, pojišťovnách, investičních či penzijních společnostech, finančně poradenských společnostech, u obchodníků s cennými papíry, společnostech private equity atd. 

Absolventi oboru jsou vysoce kvalifikovaní analytici, ekonomové a řídící pracovníci orientující se v otázkách investičního rozhodování a problémech řízení nejen finančních institucí (bank, pojišťoven, poradenských firem, investičních společnosti, penzijních společností apod.), ale i podnikové sféry a veřejných institucí.

Znalosti a dovednosti

Studenti získají znalost aktuálních problémů v oblasti mezinárodních finančních trhů a souvisejících vlivů na investiční rozhodování ve finančních institucích a dalších ekonomických subjektech a budou schopni vytvářet koncepční řešení investičních a souvisejících dílčích procesů v komerčních institucích finančního trhu, podnikové sféře a veřejných institucích, a to zejména na řídících stupních anebo při přímém jednání s klienty.

Kompetence

Absolventi budou kompetentní ke kvalifikované analýzy aktuálního makroekonomického dění a situace na finančních trzích za účelem tvorby investičních rozhodnutí a řízení souvisejících procesů v komerčních institucích finančního trhu, podnikové sféře a veřejných institucích.

    Plán studia   
 Zpět na přehled