Automatizace řízení a informatika

 

  • Specializace na informatiku a automatizaci
  • Praktické zaměření studia
  • Zapojení špičkových firem do výuky
  • Znalosti automatizace procesů, informatiky, programování

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky a automatizace procesů k samostatnému výkonu profese a vytvoření odborného základu k případnému dalšímu vzdělávání v oboru.

Absolvent je profilován v oblasti aplikované informatiky, automatizace procesů, technického a programového řešení informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Získá znalosti a dovednosti metod zpracování informace, kvalifikované správy informačních systémů a exploatace automatizovaných systémů řízení technologických procesů.


Jedinečnost oboru

Jedinečnými stránkami oboru jsou značná a žádaná uplatnitelnost v praxi, smysluplné rozložení vzdělávání do bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského stupně vysokoškolských studii, velmi dobře vybavené laboratoře s výpočetními, automatizačními aj. technologiemi a jejich dostupnost a individuální využitelnost při řešení kvalifikačních prací, projektů a soutěží.

Obor je zaměřen na problematiku ICT. IS/ICT včetně IS/ICT TP v oblasti environmentálních, technických, biologických, potravinářských aj. procesů. A jako jediný obor na PEF není akreditován v oboru, společenských ekonomických věd 62", ale je akreditován v oboru technických věd 39".

 

 

Významné společnosti zapojené do výuky v oboru:

AET BDS comet
HoneyWell JAKAR Moravské přístroje
SENSIT    

 

Profil absolventa

Absolvent studijního programu (po pětiletém studiu) získá specifikované znalosti, dovednosti a způsobilosti k samostatnému výkonu profese v oblastech vývoje, tvorby, provozu a obchodu IS/ICT, k řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i k řešení automatizační a řídící techniky v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT.

Studenti dále získají dovednosti k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů či k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciálním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Absolventi budou také schopni navrhovat, tvořit a spravovat systémy a dále strukturované subsystémy řízení biologických a technických procesů včetně jejich modelování.

Znalosti a dovednosti

Mez hlavní výstupní znalosti patří především znalost správy, nasazení, rozvoje a tvorby velkých programových aplikací a aplikací informačních systémů a automatizačních, komunikačních a řídicích technologií, metodických zásad analýzy a návrhu těchto systémů a aplikací technologií v návaznosti na znalosti platných legislativních a normativních předpisů dotčené oblasti.

Student bude schopen samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy projektů komplexních SW aplikací a aplikací IS/ICT, dále také rozhodovat o nasazení, využití a správě automatizačních, informačních, komunikačních a řídicích technologií a pracovat na vedoucích postech týmů.

Kompetence

Absolventi budou způsobilí k činnosti interdisciplinárního experta se znalostí problematiky informačních, komunikačních a řídicích technologií, se znalostí manažerských dovedností k převzetí odpovědnosti za řešení profesionálního rozvoje sebe i vedeného týmu v kontextu získaných znalostí a dovedností.

    Plán studia   
 Zpět na přehled