Dějiny PEF MENDELU

Rok 1959

Zřízena Provozně ekonomická fakulta na Vysoké škole zemědělské v Brně. (VŠZ vznikla v roce 1919.)

Rok 1960

Vznikl obor provoz a ekonomika zemědělské výroby na Provozně ekonomické fakultě, který byl zrušen v roce 1992.

Rok 1964

Na Provozně ekonomické fakultě zřízen studijní obor mechanizace zemědělství. Zrušen v roce 1992.

Rok 1967

Zřízeno výpočetní středisko Cellatron na Provozně ekonomické fakultě. V roce 1969 začleněno do katedry statistiky a matematických metod.

Rok 1980

Budovány specializované učebny na Provozně ekonomické fakultě, vybavené nejnovější didaktickou technikou.

Rok 1989

Listopadové události 1989 mají za následek změny ve vedení školy, fakult, kateder, kolegií děkanů a rektora a v dalších orgánech školy.

Rok 1990

Přechod ze čtyřletého inženýrského studia na pětileté. Zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (PhD.)

Rok 1991

Na Provozně ekonomické fakultě otevřeno inženýrské studium studijních oborů manažersko-ekonomický. Zahájeno bakalářské studium manažersko - ekonomického oboru. Do roku 1994 pokračoval obor mechanizace zemědělství.

Rok 1993

Transformace mechanizačního oboru na Provozně ekonomické fakultě. Otevřeno inženýrské studium oboru provoz techniky, převedeného v roce 1995 z Provozně ekonomické fakulty na Agronomickou fakultu.

Rok 1994

Na Provozně ekonomické fakultě zřízeno bakalářské studium oboru ekonomická informatika.

Rok 1995

Vysoká škola zemědělská v Brně se přejmenovala na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (ve zkratce MZLU). Otevřeno inženýrské studium Sociálně ekonomického oboru.

Rok 1997

Otevřeno studium oboru Finance, na fakultě ustaven tým pro Fakultní informační systém (FIS), později integrován do Univerzitního informačního systému (UIS).

Rok 1998

V rámci studia Manažersko-ekonomického oboru otevřena specializace Evropská studia. Dokončena rekonstrukce budovy E, ve které PEF dříve sídlila.

Rok 2000

Zaveden kreditní systém kompatibilní s evropským kreditním a transferovým systémem (ECTS). Zahájeno studium oboru Veřejná správa.

Rok 2004

MZLU členem Jihomoravského inovačního centra (JIC). Dokončena výstavba budovy Q, která se stává novým sídlem Provozně ekonomické fakulty.

Rok 2005

Magisterské studijní obory Public Administration, Business Economics and Management, Economics of Agriculture and Food Industry a European Studies in Business and Economics.

Rok 2007

Zřízeno Výzkumné centrum a PR oddělení fakulty. Ústav informatiky zahajuje provoz Laboratoře virtuální reality.

Rok 2008

V září 2008 na PEF vznikl nový bakalářský obor Cestovní ruch.

Rok 2009

Proběhlo výročí 50 let od založení Provozně ekonomické fakulty na MZLU a zároveň 90 let od založení MZLU. Vznik Studentské unie PEF, která sdružuje zejména aktivní studenty se zájmem o dění na fakultě.

Rok 2010

Mendelova univerzita mění po 15 letech svůj název na Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU).

Rok 2011

Nově otevřen studijní magisterský obor Finance a investiční management.