Erasmus+

 

V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže. Program Erasmus+ umožňuje vyjíždět i opakovaně - celková doba všech mobilit nesmí překročit 12 měsíců pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží v daném stupni studia, přičemž mobility (studijní pobyt a pracovní stáž dohromady) se sčítají včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007-2013 v daném stupni studia.

Na studijní pobyty jsou uzavírány bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami, jejichž seznam včetně specifikace mobility můžete nalézt v sekci Studijní pobyty.

Na praktické stáže nejsou nasmlouvány žádné konkrétní instituce, student si musí svého potenicálního zaměstnavatele najít sám.

 Více informaci o jednolivých aktivitách včetně postupu administrace naleznete pod jednotlivými odkazy v nabídce vlevo.

 

Nově mají studenti možnost vycestovat na studijní pobyty do Albánie, Ázerbajdžánu, Bosny a Hercegoviny a Ruska v rámci programu Erasmus+ Kreditová mobilita.