Bilaterální smlouvy

 

Provozně ekonomická fakulta spolupracuje v oblasti výměnných pobytů také s mimoevropskými univerzitami. Mobility probíhají na základě celouniverzitních smluv mezi partnerskými univerzitami formou tzv. Memorandum of Understanding a dále smluv uzavřených přímo na úrovni Provozně ekonomické fakulty. V rámci mobility přes bilaterální smlouvy mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže do mimoevropských zemí (zemí nepodporovaných v rámci programu Erasmus +). Na studijní pobyty jsou uzavřeny bilaterální smlouvy, jejichž kompletní seznam lze najít na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/mobilita_rozvojovych_projektu . Na praktické stáže nejsou nasmlouvány žádné konkrétní instituce, student si svého potenciálního zaměstnavatele musí najít sám.