Bilaterální smlouvy

 

Provozně ekonomická fakulta spolupracuje v oblasti výměnných pobytů také s mimoevropskými univerzitami. Mobility probíhají na základě celouniverzitních smluv mezi partnerskými univerzitami formou tzv. Memorandum of Understanding a dále smluv uzavřených přímo na úrovni Provozně ekonomické fakulty. V rámci mobility přes bilaterální smlouvy mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty nebo pracovní stáže do mimoevropských zemí (zemí nepodporovaných v rámci programu Erasmus +). Na studijní pobyty jsou uzavřeny bilaterální smlouvy, jejichž seznam lze najít na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu.

Na praktické stáže nejsou nasmlouvány žádné konkrétní instituce, student si svého potenciálního zaměstnavatele musí najít sám.

Seznam aktuálních bilaterálních dohod uzavřených za PEF naleznete ZDE.