CEEPUS

 

 

Program CEEPUS je výměnným univerzitním programem podporujícím spolupráci mezi univerzitami zejména ze středoevropského regionu, a to v rámci jednotlivých sítí univerzit.

Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je CEEPUS III (Agreement concerning the Central European Exchange Programme for University Studies), která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s.

Stipendium lze získat na mobilitu v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

 

Provozně ekonomická fakulta je zapojena do následujících dvou sítí:

  • CIII-SK-0044-09-1415 Applied Economics and Management
  • CIII-SI-0215-87-1415 International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational Sciences

 

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba pro síť Applied Economics and Management

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

+420 545 132 502

pavel.zufan@mendelu.cz

Kontaktní osoba pro síť International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational Sciences

doc. JUDR. Martin Janků, CSc.

+ 420 545132 205

martin.janku@mendelu.cz 

Administrativní a finanční koordinace programu na MENDELU (vyúčtování dotace na aktivity programu CEEPUS, výplaty stipendií pro přijíždějící účastníky programu, výplaty cestovného pro vyjíždějící účastníky programu)

Ing. Barbora Floriánová

+420 545 135 100

barbora.florianova@mendelu.cz

 

 

Podrobné informace o programu CEEPUS je možné nalézt na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz nebo na platformě www.ceepus.info.