Institut celoživotního vzdělávání (ICV)

Poradenské centrum ICV poskytuje ucelený systém studijních, psychologických, sociálních, speciálně-pedagogických a kariérových služeb. Poradenské služby jsou nabízeny uchazečům o studium, stávajícím studentům, absolventům a zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. 

Koleje a menza

Vydavatelství

Vydavatelství MENDELU nabízí přípravu různých typů vazeb (kroužková, termovazba), tisk, a pro studenty nabízí také prodej skript.

Knihovna