Double Degree

 

Double degree představuje formu mezinárodního studia, během kterého má student možnost studovat rok na zahraniční partnerské instituci. Dosažené studijní výsledky jsou během studia v zahraničí vzájemně uznávány a po úspěšném ukončení programu student získá diplom partnerské univerzity i své domácí univerzity.

 

Double degree s Deggendorf University of Applied Sciences, Německo (magisterský stupeň studia)

Smlouva byla podepsána v roce 2010 a týká se výměny studentů 5. ročníku magisterského stupně studia. Zápis studentů na přijímací instituci je limitován na dva po sobě jdoucí semestry

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky:

 • pokročilá znalost německého a anglického jazyka
 • získat minimálně 210 ECTS kreditů během předchozího vysokoškolského studia (včetně bakalářského studia)
 • mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. semestru navazujícího magisterského studia

Zájemci z Deggendorf University musí splňovat následující podmínky:

 • pokročilá znalost anglického jazyka
 • získat minimálně 230 ECTS kreditů během předchozího vysokoškolského studia (včetně bakalářského studia)
 • musí mít úspěšně splněno alespoň 80% předmětů 1. A 2. Semestru navazujícího magisterského studia

 

Double degree se Seinajoki University of Applied Sciences, Finsko (bakalářský stupeň studia)

Smlouva byla podepsána v roce 2012 a týká se výměny studentů 3. ročníku bakalářského stupně studia.

Zájemci z Provozně ekonomické fakulty musí splňovat následující podmínky:

 • pokročilá znalost anglického jazyka
 • získat minimálně 120 ECTS kreditů během bakalářského stupně studia
 • mít úspěšně splněno alespoň 80% ECTS kreditů 1. a 2. ročníku bakalářského stupně studia

Zájemci ze Seinajoki University of Applied Sciences musí splňovat následující podmínky:

 • pokročilá znalost anglického jazyka
 • získat minimálně 100 ECTS kreditů během bakalářského stupně studia

 

Studentům se promíjí platba školného, ale musí si sami pokrýt veškeré další náklady spojené s cestou a pobytem na zahraniční instituci. Pro svou mobilitu mohou případně čerpat Erasmus + grant.

Zájemci o double degree program musí být oficiálně nominováni vysílající univerzitou a musí zaslat Transcript of Records za jejich předchozí vysokoškolské studium, aby bylo možné sestavit studijní plán, který bude následně stvrzen podpisy všech tří stran v Learning Agreementu. Dokumenty musí být zaslány na partnerskou univerzitu nejpozději v červnu roku, kdy má student svou mobilitu zrealizovat.