Jak být přijat(á) bez příjímacích zkoušek?

 

Příjmací řízení do bakalářských studijních programů umožňuje některým uchazečům "obejít" klasické přijímací zkoušky z matematiky a cizího jazyka. 

Jednou z možností je testování SCIO (U většiny programů to je test z Matematiky + cizího jazyka, u program Automatizace řízení a Informatika potom test obecných studijních předpokladů).  Musíte se však umístit v lepší polovině účastníků vámi zvoleného termínu.

Další jsou pak v závlisosti na studijních programech.

  • úspěšná účast na kurzu Informatika NaOstro (informatické obory) - info
  • úspěšná maturita z Matematiky a Informatiky (Program Ekonomická informatika)
  • úspěšná maturita z Matematiky nebo z Fyziky (Program Automatizace řízení a Infromatika)
  • úspěšný řešitel Sředoškolský odborných činností  a středoškolských olympiád zaměřených na obor studia, na který se hlásíte. - info