Erasmus + praktické stáže

 

Základní podmínky programu:

 • student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku akreditovaného magisterského, nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia
 • délka stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy
 • pracovní stáže se musí uskutečnit v podniku či organizaci (pracovní stáž nesmí být uskutečněna v institucích EU)
 • stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi
 • vybraný student obdrží stipendium od vysílající instituce (přehled výše stipendií)

Přihlášení

  Pro přihlášení na zahraniční stáž je nutné:

 • Přihláška - podat přihlášku pouze v papírové podobě - podávat přihlášku je možné v období, kdy je vyhlášeno výběrové řízení (obvykle leden–únor), a to na následující akademický rok! Výběrové řízení je vždy vyhlášeno prostřednictvím hromadného emailu zasílaného všem studentům univerzity
 • Motivační dopis - dodat motivační dopis v češtině/slovenštině
 • Akceptační dopis - přijatelný je i e-mail z firemní e-mailové adresy poskytovatele stáže, nicméně akceptační dopis/e-mail by měl obsahovat minimálně náležitosti zmíněné ve vzoru viz níže

Přihláška na praktickou stáž

Akceptační dopis

Přihlášku včetně povinných příloh je nutné osobně přinést na zahraniční oddělení fakulty do termínu stanoveném ve vyhlášení výběrového řízení.

 Kritéria výběru studentů PEF:
 • Relevantnost výběru instituce v souladu se studijním zaměřením – 30%
 • Jazykový test, pohovor – 30%
 • Studijní průměr – 30%
 • Buddy system + jiné – 10%

 

Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínech jazykových testů, které jsou nezbytnou součástí výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích.

 

Podrobné informace o programu včetně formulářů a jeho administraci naleznete na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný:

http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus

Před odjezdem

 • najít vhodného zaměstnavatele a domluvit se na náplni stáže, která musí odpovídat studovanému oboru studia
 • Traineeship Agreement - vyplnit a nechat si schválit na zahraničním oddělení fakulty dohodu o stáži (na základě tohoto dokumentu bude pobyt zadán do UIS)
 • Euro účet - zřídit si Euro účet u Komerční banky, kam bude univerzita po dobu zahraničního pobytu zasílat stipendium, a zadat si číslo účtu do UIS (Portál studenta - Bankovní spojení pro studijní výjezd)
 • Návrh na vyslání - podat si návrh na vyslání v UIS a přinést ho ve dvou vyhotoveních na podpis na zahraniční oddělení fakulty, na jeho základě bude sjednáno zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění)
 • OLS online jazykové testování - vyplnit jazykový test před odjezdem do zahraničí a odevzdat výsledek na zahraniční oddělení rektorátu
 • Finanční dohoda - podepsat finanční dohodu na základě dodaného Traineeship Agreementu, potvrzení o zaplacení pojištění a výsledku OLS testování (zahraničním oddělení rektorátu)
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty)

Traineeship Agreement

Návrh na vyslání - návod

V návrhu na vyslání prosím specifikujte svůj výjezd jako 99|Erasmus Plus.

Po návratu

 • Traineeship Certificate - předložit potvrzení o absolvování stáže na přijímací instituci na zahraniční oddělení fakulty (KOPIE) a rektorátu (ORIGINÁL)
 • Žádost o uznání stáže - podat žádost o uznání stáže (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení)
 • Závěrečná zpráva Evropské komise - vyplnit závěrečnou zprávu Evropské komise o zahraničním pobytu (heslo k vyplnění zasíláno emailem - zahraniční oddělení rektorátu)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS
 • OLS jazykové testování - vypnit jazykový test po návratu ze zahraničí a odevzdat výsledek na zahraniční oddělení rektorátu

Traineeship Certificate

Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus +

Zajištění pracovní stáže je plně v kompetenci studenta, který si musí najít potenciálního zaměstnavatele.

Zájemci o pracovní stáž na Maltě mohou využít služeb agentury Stage Malta (ceník). Aktuální nabídky stáží, které zahraniční oddělení fakulty nebo rektorátu dostává a zveřejňuje, lze sledovat v dokumentovém serveru a v aktualitách zveřejňovaných zahraničním oddělením fakulty nebo zahraničním oddělením rektorátu na úvodní stránce webových stránek.

 

Kontakt na zahraniční oddělení fakulty:

Mgr. Irena Doubková

+ 420 545 132 799

irena.doubkova@mendelu.cz

 

Kontakty na zahraniční oddělení rektorátu:

Erasmus + praktické stáže, Erasmus + absolventské stáže

Ing. Bohdana Čechová

+420 545 135 150

bohdana.cechova@mendelu.cz

 

ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ – Alfa Agency

Chceš vycestovat, ale nemůžeš najít tu správnou pracovní nabídku pro získání odborné stáže v zahraničí v oboru, který studuješ? Pomůže ti Alfa Agency.

Obory:

 • Business 
 • Hospitality and Tourism 
 • Advertisement&Marketing 
 • Event management 
 • Human Resources Graphic Design 
 • Journalism 
 • Sport 
 • Veterinary 
 • Architecture 
 • Photography
 • IT&Computers 
 • Fashion Financial Services 
 • Engineering 
 • Logistics 
 • Agriculture, Forestry & Fishing...

 

Jak na to?

 

1. ROZHODNI SE! Chci vyjet na stáž do zahraničí!

2. KONTAKTUJ ALFA AGENCY. Vybereme ideální délku stáže v oboru a destinaci. Doplníme všechny potřebné informace.

3. PŘIHLAŠ SE NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ. Koordinátorky Erasmus+ rády pomohou s přihlášením do výběrového řízení na Tvé fakultě.

4. ZÁVAZNĚ SE REGISTRUJ DO PROGRAMU. Při registraci podepíšeme smlouvu o zprostředkování, zaplatíš zálohu 80 EUR a už hledáme nejideálnější umístění v oboru v Tebou zvolené destinaci.

5. UMÍSTĚNÍ V ZAHRANIČÍ. Obdržíš nabídku od zahraničního zaměstnavatele, domluvíš si detailní podmínky praxe.

6. BALÍŠ KUFRY A HURÁ DO ZAHRANIČÍ

 

Cizí jazyk je důležitým faktorem pro nalezení stáže. Požadavky na úroveň se liší dle oboru, ve kterém chceš stáž absolvovat a dle konkrétních podmínek zaměstnavatelů. Při odborné stáži se pracuje na hlavní pracovní poměr, tzn. cca 40 hod/ týden. Podmínky praxe jsou vždy detailně definovány v individuální nabídce. Stáže mohou být i placené!

 

 

ZAPLATÍM

ZÍSKÁM

Délka stáže/ Destinace

Irsko

V. Británie

Výše grantu

2 měsíce

800 EUR

895 EUR

1200 EUR

3 měsíce

800 EUR

895 EUR

1800 EUR

4 měsíce

800 EUR

895 EUR

2400 EUR

5 měsíců

800 EUR

1025 EUR

3000 EUR

*Cena programu ve Velké Británii je pro lepší přehlednost přepočtena na eura. Vyúčtování probíhá v GBP.

Pro více informací kontaktuj zahraniční oddělení nebo Alfa Agency! staze@alfa-agency.cz, +420 608 561 888