Erasmus + zaměstnanecká mobilita

 

V rámci programu Erasmus + mohou zaměstnanci univerzity vyjíždět na výukový pobyt (Teaching Staff Mobility) nebo školení (Staff Training Mobility). Výukový pobyt je určen pro akademické pracovníky, školení je určeno pro administrativní pracovníky.

Výběrové řízení (podávání přihlášek) s realizací mobility v následujícím akademickém roce probíhá v období března/dubna daného roku. Informace o vyhlášení výběrového řízení jsou zasílány všem pracovníkům univerzity hromadným emailem. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na zahraničním oddělení rektorátu.  Výsledky výběrového řízení jsou vyhlášeny zahraničním oddělením rektorátu v období června daného akademického roku prostřednictvím zaslání emailu vybraným uchazečům včetně informace o výši přiděleného grantu.

 

Podrobné informace o podmínkách zaměstnanecké mobility  lze najít na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu, které je zodpovědné za administraci těchto pobytů.

http://rse-ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/erasmus

 

Kontakt na zahraniční oddělení rektorátu

Mgr. Lenka Pitronová

+420 545 135 115

lenka.pitronova@mendelu.cz

 

Seznam Eramus + bilaterálních smluv na zaměstnaneckou mobilitu

 

Název

Subject area

Staff Mobility for Teaching

Staff Mobility for Training

Platnost smlouvy

Belgie 
Thomas More Kempen Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Haute Ecole Libre Mosane Business and Administration 14 days 1 x 5 days 20142021
University College Leuven-Limburg Information and Communication Technologies  1 x 5 days   20162021
Bulharsko 
University of National and World Economy Business and Administration 1 × week   2014/20152020/2021
University of Agribusiness and Rural Development Business and Administration 2 x 5 days  2 x 5 days  20162021
Dansko 
International Business Academy Business and Administration 2 x week 2 × 5 days 20142021
Estonsko 
University of Tartu
(Fac. of Maths and Computer Science)
Information and Communication Technologies   1 × 5 days 20142021
University of Tartu
(Fac. of Economics and Business Admin.)
Business and Administration 1 x week   2014/20152020/2021
Economics
Finsko 
University of Eastern Finland Business and Administration 1 × week 1 x week 20152021
Lapland University of Applied Sciences Information and Communication Technologies 1 x 5 days 4 × 5 days (PEF + AF + LDF) 20142021
Business and Administration 1 x 5 days
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu,
University of Applied Sciences
Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
University of Helsinki Economics 1 x 5 days   20142021
Information and Communication technologies
Seinäjoki University of Applied Sciences Business and Administration 1 × 5 days (PEF + FRRMS) 1 × 5 days (PEF + FRRMS) 20142021
Oulu University of Applied Sciences Business and Administration 1 x 5 days   20142021
Information and Communication Technologies
Vaasan University of Applied Sciences  Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Computer Science
Francie 
Université de Nice - Sophia Antipolis Business and Management 1 x week (PEF + FRRMS) 1 x week 20142021
Economics 1 x week (PEF + FRRMS) 1 x week
Université Catholique de Lyon - ESDES Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
NEOMA Business School Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Universite de Nantes Business and Administration 1 x week   20142018
Group Sup De Co La Rochelle Business and Administration 1 x 5 days To be determined 20142021
INSEEC Paris Business/Economics 1 x 5 days   20142021
University of Poitiers Economics 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Holandsko 
Wageningen University Business and Administration 2 x 10 days   2014/20152020 /2021
Fontys University of Applied Sciences
School of Economics Tilburg
Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142018
Chorvatsko  
Business School Libertas Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
University of Dubrovnik Business and Administration 1 x 5 days To be determined 20142021
University of Zadar Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Zagreb University of Applied Sciences Information and Communication Technologies 2 x 5 days 1 x 5 days 20162021
University of Zagreb Business and Administration 1 x 5 days
1 x 5 days 2017/182020/21
Italie 
Universita degli Studi di Trento Economics 1 x week   20162021
Universita degli Studi di Firenze Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
University of Palermo Business and Administration 2 x 10 days (1 PEF + 1 FRRMS)   20142020
Economics
University of Calabria Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Irsko 
Athlone Institute of Technology Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
University College Cork Business and Administration 2 x 10 days (1 PEF + 1 FRRMS) 1 × 5 days 20142021
Kypr 
University of Nicosia Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Information and Communication Technologies
Litva 
Kaunas University of Technology Business and Administration 2 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Economics
Aleksandras Stulginskis University Kaunas Business, Administration 3 teachers/ total 21 days 3 teachers/ total 27 days 20142021
Vilnius Gediminas Technical University Business and Administration 3 x 5 days (PEF + FRRMS + LDF) 3 x 5 days 20142021
Siauliai University Business and Administration 4 x week (PEF + AF + LDF + ICV) 1 x week 20142021
Šiauliai State College Business and Administration 1 x 5 days   20142021
Information and Communication Technologies 1 x 5 days 2 - 3 days 20142021
Klaipeda University Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Economics
Computer Science
Lotyšsko 
Daugavpils University Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Information and Communication Technologies
Turiba University Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Baltic International Academy Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Maďarsko 
Corvinus University of Budapest Economics 2 x 2 days 2 days to 2 months 20162021
University of Debrecen Economics 2 x 10 days (AF + PEF) 1 x 5 days (AF + PEF) 20142021
Německo 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20152021
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences
Business and Administration, Individual agreement Individual agreement 2015/20162016/2017
Information and Communication Technologies
Zeppelin University Business and Administration 2 x 5 days 2 x 5 days 20142021
Georg-August-Universität Göttingen - Faculty of Economics Sciences Economic Sciences 1 x 5 days Individual agreement 20142021
Universität Rostock Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Augsburg University of Applied Sciences Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Mosbach Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Deggendorf Institute of Technology Business and Management 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Norsko  
Hedmark University of Applied Sciences Business and Administration 1 × 5 days   20142021
Information and Communication Technologies 1 × 5 days  
Polsko 
West Pomeranian University of Technology,
Szczecin
Economics 14 days   20162021
Management 14 days  
Information and Communication Technologies 2 x 5 days  
University of Zielona Góra Economics 2 x 7 days   20142021
University of Szczecin
(Fac. of Economics and Management)
Business and Administration 1 × 5 days   20142021
Economics
The Academy of Business in Dabrowa Gronicza Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142020
Information and Communication Technologies 1 x 5 days 1 x 5 days
University of Economics in Katowice Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Katowice School of Economics Business and Administration 2 × 1 week   20142021
Poznaň University of Economics Business TBD 20142021
Economics
Poznaň University of Life Sciences Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
Wroclaw University of Economics Business and Administration 1 × 5 days   2014/20152020/2021
University of Wroclaw Business administration 1 x 5 days   20142021
Cracow University of Economics Business and Economics 2 x 5 days   20162021
Portugalsko 
ISCET Porto Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Instituto politecnico de Santarém Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Instituto Universário da Maia Management and Administration 1 x 5 days   20162021
University of Trás-os-Montes and Alto Douro Management 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Rakousko  
Carinthia University of Applied Sciences Business and Administration 1 × 2 days 1 × 2 days 20142021
Fachhochschule Burgenland
(University of Applied Sciences)
Information and Communication Technologies 1 x 4 days   20142021
Fachhochschule Kufstein Business and Administration 1 x 5 days   20142021
Graz University of Technology Computer Science 1 x 2 weeks   2015/20162016/2017
MCI Management Center Innsbruck Business and Administration 2 x 5 days   2016-2021
Rumunsko 
Transilvania University of Brasov Business and Administration 1 x 5 days 1 x 5 days 20142021
University of Oradea Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Economics
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Business and Administration,
Information and Communication Technologies
1 × 7 days 1 × 5 days 2014/20152020/2021
Danubius University of Galati Business and Administration 2 x week 2 x week 20162021
Řecko 
Technological Educational Institute of Crete Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
University of Macedonia Business and Administration,
Information and Communication Technologies
2 x week 2 x week 20142021
Athens University of Economics and Business Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Slovensko 
Matej Bel University Business and Administration 14 days 1 × 5 days 20142021
Technická univerzita vo Zvolene Business, administration and law 1 x 5 days   20142021
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Information and Communication Technologies 1×5 days 1×5 days 20142021
Computer Science
Slovinsko 
University of Maribor Business and Administration 1 × 5 days 4 x 5 days (PEF + FRRMS + ZF + ICV) 20142021
Information and Communication Technologies 1 x 5 days
Španělsko 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Business and Administration 1×5 days 1×5 days 2016/20172020/2021
Economics
University of Granada Informatics 1 x 5 days   2014/20152020/2021
Computer Science
Florida Universitária Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Universidad Loyola Andalucía Business and Administration, Economics 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Universidad Politécnica de Madrid Computer Sciences/ Mathematics 1 x week   20142021
Business and administration, Economics
University of Lleida Business and Administration 1 x week   20142021
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Business 1 x 5 days 1 x (2 - 5 days) 20142021
Universitat Politecnica de Valencia Social and behavioural Sciences 1 x week 1 x week 20152016
Universidad de Santiago de Compostela Business and Administration   1 × 5 days 20152016
Turecko 
Akdeniz University Business and Administration,
Information and Communication Technologies
1 × 5 days 1 × 5 days 20152021
Okan University Business and Administration 1 x week 1 × 5 days 20142021
Dokuz Eylul University Business 1 x 5 days   20162020
Bilecik Seyh Edebali University Business 2 x 5 days   20162019
Anadolu University Business and administration 3 × 5 days   20142021
Economics
GEBZE Institute of Technology Business and administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
  Economics
Hitit University Business and Administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
Uludag University  Business and administration 1 x 5 days   20142021
Economics 1 x 5 days 1 x 5 days
Adnan Menderes University Business Management 1 x 5 days 1 x 5 days 2014/20152020/2021
Velká Británie  
New College Durham   1 × 5 days 1 × 5 days 20142021
University of Hertfordshire Business and administration 1 × 5 days 1 × 5 days 20142017