Praktické stáže

 

Základní podmínky programu:

 • student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku akreditovaného magisterského, nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia
 • délka stáže je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy (realizovány na úrovni fakulty)
 • pracovní stáže se musí uskutečnit v podniku či organizaci
 • stážista musí pracovat na plný pracovní úvazek běžný v dané zemi
 • vybraný student obdrží stipendium od vysílající instituce (průměrná výše stipendia je 15 000 Kč/měsíc)

Přihlášení

  Pro přihlášení na zahraniční stáž je nutné:

 • Přihláška - podat přihlášku pouze v papírové podobě - podávat přihlášku je možné v období, kdy je vyhlášeno výběrové řízení (obvykle říjen/listopad daného roku), a to na následující kalendářní rok! Výběrové řízení je vždy vyhlášeno prostřednictvím hromadného emailu zasílaného všem studentům univerzity
 • Motivační dopis - dodat motivační dopis v angličtině
 • Doklad o znalosti jazyka - na PEF probíhá jazykové testování všech přihlášených studentů
 • Training Agreement (pokud už student má stáž domluvenou)  a informace o přijímací instituci

Přihláška na pracovní stáž

 

Přihlášku včetně povinných příloh je nutné osobně přinést na zahraniční oddělení fakulty do termínu stanoveném ve vyhlášení výběrového řízení.

 Kritéria výběru studentů PEF:
 • Studijní průměr a ročník studia
 • Úroveň jazykových znalostí
 • Výběr instituce a motivaci studenta ke stáži na vybrané instituci

 

Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF nezbytnou součástí výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích.

 

Podrobné informace o programu  a jeho administraci naleznete na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný:

http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/mobilita_rozvojovych_projektu

 

Před odjezdem

 • najít vhodného zaměstnavatele a domluvit se na náplni stáže, která musí odpovídat studovanému oboru studia
 • Training Agreement - vyplnit a nechat si schválit na zahraničním oddělení fakulty dohodu o stáži (na základě tohoto dokumentu bude pobyt zadán do UIS)
 • Návrh na vyslání - podat si návrh na vyslání v UIS a přinést ho ve dvou vyhotoveních na podpis na zahraniční oddělení fakulty, na jeho základě bude sjednáno zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění)
 • Finanční dohoda - podepsat finanční dohodu na základě dodaného oboustranně podepsaného Training Agreementu a potvrzení o zaplacení pojištění
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty)

Training Agreement

Návrh na vyslání - návod

V návrhu na vyslání prosím specifikujte svůj výjezd jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu.

Po návratu

 • Traineeship Certificate - předložit potvrzení o absolvování stáže na přijímací instituci na zahraniční oddělení fakulty  a rektorátu (není vyžadována konkrétní forma, ale mělo by se jednat o hlavičkový papír s podpisem a razítkem instituce)
 • Žádost o uznání stáže - podat žádost o uznání stáže (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS

 

Zajištění pracovní stáže je plně v kompetenci studenta, který si musí najít potenciálního zaměstnavatele.

Zájemci o pracovní stáž na Maltě mohou využít služeb agentury Stage Malta (ceník). Aktuální nabídky stáží, které zahraniční oddělení fakulty nebo rektorátu dostává a zveřejňuje, lze sledovat v dokumentovém serveru a v aktualitách zveřejňovaných zahraničním oddělením fakulty nebo zahraničním oddělením rektorátu na úvodní stránce webových stránek.

 

Kontakt na zahraniční oddělení fakulty:

Mgr. Irena Doubková

+ 420 545 132 799

irena.doubkova@mendelu.cz

 

 Kontakt na zahraniční oddělení rektorátu:

Ing. Barbora Florianova

+ 420 545 135 100

barbora.florianova@mendelu.cz