Studijní pobyty

 

Základní podmínky programu:

 • student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku akreditovaného magisterského, nebo doktorského studijního programu na PEF - prezenční, kombinované či distanční formy studia
 • délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • během svého studia v zahraničí musí student odstudovat minimálně 3 odborné předměty za jeden semestr
 • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení a absolvovat jazykové testy (realizovány na úrovni fakulty)
 • studenti se musí hlásit pouze na smlouvy, které odpovídají jejich stupni a oboru studia (doporučujeme si před přihlášením zjistit nabídku kurzů na dané univerzitě)
 • vybraný student obdrží stipendium od vysílající instituce (průměrná výše stipendia je 15 000 Kč/měsíc)

 Přihlášení

  Pro přihlášení na zahraniční studijní pobyt je nutné:

 • Přihláška - podat přihlášku (pouze v papírové podobě) - podávat přihlášku je možné v období, kdy je vyhlášeno výběrové řízení (obvykle říjen/listopad daného roku), a to na následující kalendářní rok! Výběrové řízení je vždy vyhlášeno prostřednictvím hromadného emailu zasílaného všem studentům univerzity
 • Motivační dopis - dodat motivační dopis v angličtině
 • Doklad o znalosti jazyka - na PEF probíhá jazykové testování všech přihlášených studentů

Student může v přihlášce uvést až 3 preferované školy. Přihlášku včetně povinných příloh je nutné osobně přinést na zahraniční oddělení fakulty do termínu stanoveném ve vyhlášení výběrového řízení.

Před přihlášením do programu doporučujeme studentům pečlivě zvážit výběr univerzit tak, aby byli schopni absolvovat kurzy v příslušném jazyce a aby předměty partnerské univerzity co nejvíce odpovídaly studijnímu oboru na domovské univerzitě.

 Kritéria výběru studentů PEF:
 • Studijní průměr a ročník studia
 • Úroveň jazykových znalostí
 • Výběr instituce a motivace studenta ke studiu na vybrané univerzitě

 

Po ukončení přihlašování do výběrového řízení jsou studenti informováni o termínu jazykových testů, které jsou na PEF nezbytnou součástí výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení jsou studenti informováni o výsledcích a jejich finálně přiřazených institucích, na které jsou nominováni ze strany zahraničního oddělení rektorátu.

 

Podrobné informace o programu a jeho administraci naleznete na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu, který je za administraci programu zodpovědný:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility

 

Před odjezdem

 • Vyplnit formuláře a dodat dokumenty, které vyžaduje přijímající instituce (student je povinnen si tyto informace zjistit sám)
 • Learning Agreement - vyplnit a nechat si schválit na zahraničním oddělení fakulty dohodu o předmětech, které bude student na partnerské univerzitě studovat.
 • Letter of Acceptance - předložit potvrzení o přijetí na zahraničním oddělení fakulty, na základě kterého bude zadán pobyt do UIS
 • Návrh na vyslání - podat si návrh na vyslání v UIS a přinést ho ve dvou vyhotoveních na podpis na zahraniční oddělení fakulty, na jeho základě bude sjednáno zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí na celou dobu pobytu (student je povinen mít univerzitní pojištění!)
 • Finanční dohoda - podepsat finanční dohodu na základě dodaného oboustranně podepsaného Learning Agreementu, Letter of Acceptance, potvrzení o zaplacení pojištění (probíhá na zahraničním oddělení rektorátu)
 • Zapsat se bez předmětů do semestru, ve kterém bude student na výjezdu (studijní oddělení fakulty)

  Instrukce k vyplnění dokumentů

  Learning Agreement - formulář

  Learning Agreement - vzor   

  Návrh na vyslání - návod

V návrhu na vyslání prosím specifikujte svůj výjezd jako 69|jiná forma krátkodobého výjezdu.

Během pobytu

 • Changes to Learning Agreement - pokud je to nezbytně nutné, lze dělat změny v původním Learning Agreementu

Navrhované změny ve formuláři Changes to Learning Agreement student zasílá emailem na zahraniční oddělení své fakulty ke schválení. Pokud jsou změny schváleny, je potvrzený formulář zasílán zpět studentovi, aby zajistil podpis také ze zahraniční strany. Student následně zasílá oboustranně podepsané Changes zpět na zahraniční oddělení fakulty a rektorátu emailem. Upozorňujeme, že oboustranné schválení Changes to Learning Agreement je v kompetenci studenta, tedy nedoporučujeme spoléhat na zprostředkování zahraniční institucí.

Changes to Learning Agreement je nutné vyřídit do 30 dnů po zahájení pobytu!

Instrukce k vyplnění dokumentů

Changes to Learning Agreement - formulář

Changes to Learning Agreement - vzor

Po návratu

 • Transcript of Records - předložit potvrzení o absolvovaných předmětech na přijímací instituci na zahraniční oddělení fakulty a rektorátu
 • Confirmation of Study Period - předložit potvrzení o délce pobytu od přijímající instituce na zahraničním oddělení fakulty a rektorátu
 • Žádost o uznání předmětů - podat žádost o uznání předmětů odstudovaných na zahraničním pobytu (Portál studenta - Elektronické žádosti na studijní oddělení)
 • Závěrečná zpráva v UIS - vyplnit závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu v UIS

 

O veškerých povinnostech, které je nutné splnit před odjezdem na studijní pobyt, během pobytu i po návratu z něj, jsou vybraní studenti podrobně informováni na informačních schůzkách, které organizuje zahraniční oddělení rektorátu a které se konají vždy po ukončení výběrového řízení. 

Během svého studia v zahraničí musí student odstudovat minimálně tři odborné předměty za jeden semestr. Současně musí mít dostatečný počet kreditů tak, aby dodržel podmínku 40 kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech.

 

Kontakt na zahraniční oddělení fakulty:

Mgr. Eva Klepárníková

+ 420 545 132 725

eva.kleparnikova@mendelu.cz

 

 Kontakt na zahraniční oddělení rektorátu:

Ing. Barbora Florianova

+ 420 545 135 100

barbora.florianova@mendelu.cz