Projekty ve spolupráci se ZOO Brno

Studenti Provozně ekonomické fakulty MENDELU v rámci předmětu Propagace a média již tradičně pořádají doprovodný program Dne Země, který se bude konat 23. dubna 2016 v Brněnské zoologické zahradě.

Zároveň proběhne vyhlášení výsledků již 3. ročníku výtvarné a literární soutěže pro základní školy, kterou pořádají studenti předmětu Budování značky. Tato soutěž je zaměřena na podporu kampaně na ochranu životního prostředí. V letošním roce nese název. „Let it grow – nechme je růst“ a pozornost věnuje především místní fauně a flóře. Kampaň si klade za cíl pomoci nám všem lépe porozumět významu místní biodiverzity, jak moc máme se zvířaty společného, jak silné je její propojení s našimi životy i s naší budoucností, a je pro nás inspirací, že i drobnými způsoby se dá mnoho změnit.

Přijďte se podívat i vy.

Partnery akce jsou: