Propagační a informační materiály

Letáky PEF zajistí na požádání PR oddělení PEF (Q 1.90, pr@pef.mendelu.cz - napište počet ks a termín), v menším množství dostupné na zahraničním oddělení DPEF, (Q1.92, foreign@pef.mendelu.cz). Letáky a brožury MENDELU na vyžádání na ZO rektorátu (pavla.soukopova@mendelu.cz).

Letáky studijní programy, ceníky / Leaflets - study programmes

PEF_Leták A5_en

PEF_Leták A5_ru

PEF_Plakát_en

MENDELU_Studijní programy_leták_en

MENDELU_Studijní programy_ceník_leták_en

MENDELU_Studijní programy_leták_ru

MENDELU_Studijní programy_ceník_leták_ru

MENDELU_Výměnné studijní pobyty_leták_en

MENDELU_Výměnné studijní pobyty_leták_ru

Kurz českého jazyka pro cizince_en

Kurz českého jazyka pro cizince_ru

 

Letáky výzkumných týmů / Research teams leaflets

Letáky k dispozici u pí Dagmar Škubalové (Q 1.93).

Bioeconomic modelling, statistics, econometrics, biometrics, risk analysis, doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

Business models in the dynamic environment, doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Consumer behavior and life quality, prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Support of decision making process based on spatial data analysis, Ing. David Procházka, Ph.D.

Financial Market Vulnerabilities, Anomalies and Risks, doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Institutional economics, Ing. Luděk Kouba, Ph.D.

Taxation, Harmonization, Fiscal coordination, Environment Taxation, doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Text mining, natural language processing, machine learning, sentiment analysis, plagiarism detection and prevention, academic integrity, doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Aktuální letáky – pořádané akce, konference / Upcoming events

International week 2017, Mgr. Eva Klepárníková, ZO DPEF, http://www.pef.mendelu.cz/en/intweek

Plagiarism across Europe and beyond, Mgr. Tomáš Foltýnek, Ústav informatiky, http://plagiarism.cz/

Brožury /Brochures

MENDELU

Prezentace /Presentations

Vhodné pro akademické pracovníky: PEF_en

Vhodné pro studenty: PEF_ru 

Videa /Videos

Moje škola, moje fakulta 

Being an International Student at Mendel University in Brno

 

Taška s dárkovými předměty 

- na vyžádání připraví PR oddělení (pr@pef.mendelu.cz, Q 1.90)

- k předání protějšku na zahraniční instituci

- pro významnější hosty

 

Informační balíček pro přijíždějící hosty

Průvodce a plánek Brna k dispozici na zahraničním oddělení DPEF (Q 1.92)

Mapa kampusu

Jak se dostat na PEF / How to get to FBE

Připojení k internetu: Eduroam

City Guide Brno

City guide leaflet and map

Turistické informace ke stažení v různých jazykových mutacích 

USE-IT Czech Republic Turistické informace

USE-IT Brno MAP & Info

Portál Jižní Moravy_en

 

 

Užitečné odkazy

Jednotný vizuální styl MENDELU (včetně tvorby vizitek)

Fotobanka

 

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti ze zahraničí. Uvítáme Vaše připomínky, dotazy a nápady z veletrhů studijních příležitostí, roadshows, návštěv na zahraničních institucích a dalších propagačních akcí. (foreign@pef.mendelu.cz)