Aktuality

 

Možnost výjezdu na praktickou stáž do evropských i mimoevropských zemí pro doktorandy. Přihlásit se můžete do 15.4. 2018. 

Co se už podařilo rektorce Mendelovy univerzity od jejího nástupu změnit? Považuje vysokoškolské studenty za elitu? Kde jsou slabiny univerzit?

S radostí oznamujeme, že se od 16. března může PEF MENDELU titulovat partnerskou školou Obchodní akademie Kroměříž, která je počínaje stejným...

Chystají se nějaké změny v akademickém senátu a co aktuálního senát řeší? I na to jsme se ptali jeho předsedy doc. Ing. Oldřicha Trenze,...

Studenti PEF MENDELU se od letních státnic nemusí starat o občerstvení pro komisi a mohou se soustředit jen na závěrečnou zkoušku. Hodně štěstí! 

Postupně jsme vám představili všechny současné proděkany a proděkanku PEF MENDELU. Nyní jsou na řadě další z vedení, kteří povedou fakultu...

If you are interested, please, send in your name and short motivation letter in English (max 100 words!) to foreign@pef.mendelu.cz until 26/03/2018!

Are you interested in 2018 KNU International Summer Program for students from partner universities? Send all necessary documents to foreign@pef.mendelu.cz

Jak férově zdanit nadnárodní firmy v Evropě? Měly by se zohlednit i digitální aktivity společnosti? Jaký to bude mít dopad na Českou republiku? V...

Speciální televizní štáb s přenosovým vozem přijel kvůli Mgr. et Mgr. Robertu Stojanovi, Ph.D. až z Říma. Dva satelity propojili přenos...

Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. 
Jaké změny plánuje...

Přednáška, praktické cvičení, oběd v menze, prohlídka fakulty a přijímací zkoušky nanečisto. Letos už poslední Výška nanečisto se chystá...

Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka. Jeden proděkan ve své funkci pokračuje a tím je právě...

Tři studentky oboru Management cestovního ruchu z PEF MENDELU v Brně Barbora Krausová, Štefánia Tóthová a Tereza Ostřanská vytvořily dosud ojedinělý...

Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. Jaké změny plánuje...

Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. Jaké změny plánuje...

Akademický pracovník PEF MENDELU Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. uspěl v soutěži ČSOB Daňař & daňová firma roku a stal se Daňovou nadějí...

Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. Jaké změny plánuje...

Na PEF MENDELU se sešlo 24 nejlepších účastníků soutěže Bobřík Informatiky pro Jihomoravský kraj, kteří bojovali o prvenství.

Funkce děkana Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se od čtvrtka 1. února 2018 ujímá doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

V pražském Karolinu byla jmenována nová rektorka Mendelovy univerzity prof. Ing Danuše Nerudová, Ph.D.

Nabídka placených stáží v Evropské komisi, na které je možno podávat přihlášky od 4. do 31. ledna 2018 (do 12:00).

K výběrovému řízení na pracovní pobyty v zahraničí se výzkumníci mohou přihlašovat do 19. ledna do 14:00.

Letošní výtěžek z Charitativního blešího trhu byl ze všech tří ročníků nejvyšší. Sto čtyřicet dva studentů obdarovalo šest neziskových...