Česká společnost ekonomická a Slovenská ekonomická spoločnosť vyzývají k zasílání prací

9. 4. 2019 -

na společnou konferenci 12. – 13. září 2019 na Mendelově univerzitě v Brně

Konference připomíná 30. výročí změn vedoucích k ekonomické transformaci v zemích Visegrádu.

Hlavní řečníci: Paul De Grauwe (London School of Economics)Ľuboš Pástor (University of Chicago, Národná banka Slovenska).

Termín pro zaslání prací: 15. června 2019.

Termín pro registraci: 30. července 2019.

Veškeré informace o konferenci, zasílání příspěvků a přihlašování naleznete na této webové stránce. 

Konference je organizována ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a Maďarskou ekonomickou asociací.

Kontaktní adresa: conference@slovakecon.sk