Děkanské volno 29. listopadu 2018

20. 11. 2018 -

Nařízení děkana č. 5/2018