2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+

1. 8. 2018 -

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci Erasmus+ (2018/19)

 

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019) a 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+.  

Dále se vyhlašuje výběrové řízení na Kreditovou mobilitu. V rámci Kreditové mobility je možné vyjet do Albánie, Ázerbajdžánu, Bosny a Hercegoviny nebo do Ruské federace.

 

Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018.

Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 8. - 12. října 2018.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018.

 

SEZNAM VOLNÝCH MÍST PRO 2.KOLO_studijní pobyty

 

nabídka pracovních stáží 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců. Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty