Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. komentoval migrační krizi v čínské televizi CGTN

14. 3. 2018 -

Speciální televizní štáb s přenosovým vozem přijel kvůli Mgr. et Mgr. Robertu Stojanovi, Ph.D. až z Říma. Dva satelity propojili přenos patnáctiminutového rozhovoru do Paříže a následně do Beijingu. Jednalo se o prime time anglické verze zpravodajské televizní stanice CGTN a s vyučujícím z PEF MENDELU probírali současnou situaci s přílivem migrantů do Evropy. 

Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. se v rozhovoru zabýval příčinami, které ovlivnily výrazný pokles přílivu migrantů do Evropy v porovnání let 2016 a 2017.  Na základě dlouhodobých šetření přímo v terénu hostitelských zemí například v Řecku, Rakousku nebo Turecku, které přijaly přistěhovalce ze zemí Středního východu, hovořil o proměnách motivace migrantů v závislosti na jejich zemi původu, sociálním postavení a vzdělání. Připojil i osobní zkušenosti z pobytu v Itálii, která stále řeší migrační vlnu ze severní Afriky. Komentoval také odmítavý postoj České republiky k přijetí migračních kvót a příčiny proti-imigračních nálad v české společnosti.

Mediální výstup v čínské televizi můžete zhlédnout zde, v čase od 14:28.