Od studenta PEF do čela fakulty

2. 2. 2018 -

Funkce děkana Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se od čtvrtka 1. února 2018 ujímá doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Vystudoval  PEF MENDELU a na fakultě pokračoval jako doktorand, posléze na  Ústavu managementu obhájil v roce 2002 svou habilitační práci a byl od 1. 1. 2003 jmenován docentem v oboru „Odvětvová ekonomika a management“. V dané době byl nejmladším docentem na univerzitě. Následně byl jmenován vedoucím Ústavu managementu. V roce 2006 se rovněž stal proděkanem PEF a v této roli působil do ledna 2014. Tato role pro něj byla natolik zásadní, že se v roce 2009 vzdal funkce vedoucího ústavu. V prosinci 2015 přijal nabídku stát se prorektorem pro strategii a IT, v níž setrval do 31. ledna 2018.

„Žádné revoluce na fakultě nepřipravuji, budu pokračovat ve strategii předchozího vedení a snažit se nejen reagovat na nové výzvy, které přináší změny prostředí, ale též se na nich aktivně podílet,“  uvedl Žufan. „ Chtěl bych především zlepšit komunikaci na fakultě. Mimo jiné např. posilování pocitu sounáležitosti zaměstnanců i studentů s fakultou i univerzitou. Sem řadím zejména potřebu otevřené a konstruktivní komunikace o problémech, se kterými se potkáváme. Různé názory různých lidí vnímám jako výhodu a příležitost k rozvoji, nikoliv jako neřešitelný problém. I když se na něčem neshodneme, můžeme spolu dále komunikovat a spolupracovat,“ upřesnil své cíle nový děkan PEF MENDELU.

Stejně tak chce nový děkan intenzivně spolupracovat se studenty, na základě jejich podnětů zlepšovat prostředí na fakultě a starat se o další rozvoj studentského života na PEF. „Změnit chci především styl komunikace uvnitř fakulty a také styl komunikace vůči univerzitě a jejímu vedení. S rektorkou, která vychází z fakultních řad (do funkce rektorky nastupuje také 1. února), budu mít určitě pozici v této oblasti snazší,“ dodal Žufan.