Praktická stáž do evropských i mimoevropských zemí pro doktorandy

27. 3. 2018 -

Možnost výjezdu na praktickou stáž do evropských i mimoevropských zemí pro doktorandy. Přihlásit se můžete do 15.4. 2018. 

Vážené doktorandky, vážení doktorandi,

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU Vám nabízí možnost výjezdu na praktickou stáž do evropských i mimoevropských zemí v délce minimálně 30 dní a se zahájením nejpozději v listopadu 2018. Výši požadované podpory určujete vy sami. OMVI nabízí proplacení očekávaných nákladů až do výše 100% a to formou stipendia.

Do 15. 4. 2018 můžete odevzdávat žádosti na zahraniční oddělení jednotlivých fakult, kde bude probíhat předvýběr uchazečů. Finální výběr bude následně proveden na rektorátní úrovni. Do 30. dubna Vás budeme emailem informovat o výsledcích výběrového řízení.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit i ti studenti, kteří se již zúčastnili výměnného pobytu v rámci programu Erasmus/Erasmus+ apod.

 

Veškeré informace  najdete na webových stránkách:
http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy

V případě dalších dotazů kontaktujte Romanu Vajdíkovou: xvajdiko@mendelu.cz