Proděkanka PEF Martina Rašticová hovoří v Evropském parlamentu

6. 3. 2019 -

na téma prodlužujícího se věku odchodu do důchodu z genderové perspektivy 

 

Paní proděkanka Martina Rašticová prezentuje v Evropském parlamentu v Bruselu soubor doporučení (policy recommendations) navrhovaných za Českou republiku, který zahrnuje otázky celoživotního vzdělávání a odborné přípravy, zdravotní hlediska, nastavení pružných pracovních podmínek a doporučení spojená s odchodem do důchodu podle profesí.

Ve svém vystoupení v Evropském parlamentu doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF MENDELU, také  zdůrazňuje nezbytný další výzkum týkající se genderových a zdravotních důsledků prodlouženého pracovního života.