Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních výjezdů studentů doktorských studijních programů MENDELU do evropských zemí – konferenční stipendia

12. 4. 2019 -

Stipendijní program pro Ph.D. 

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace vyhlašuje Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních výjezdů studentů doktorských studijních programů MENDELU do evropských zemí – konferenční stipendia.

 

Přihlásit se můžete od 14. dubna 2019. Žádosti o udělení stipendia se podávají fakultním referentům pro zahraniční vztahy na standardním formuláři včetně všech povinných příloh. Žádost pro rok 2019 je možné podat nejpozději do 30. 11. 2019.

 

Podrobnější informace včetně přihlášky najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/bilateralni-dohody/29501-staze-pro-doktorandy