Vše, co jste chtěli vědět o BREXITU

25. 4. 2018 -

Zajímáte se o BREXIT? A nestihli jste debatu v Brně s odborníky z Úřadu vlády ČR, Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci? Záznam z diskuze můžete zhlédnout zde.

Pozvání přijali tito řečníci:

Mgr. Štěpán Pech, vedoucí oddělení evropského práva a institucionální podpory, Úřad vlády České republiky
Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Ústav financí, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D., Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci