Výběrové řízení na ERASMUS+ praktické stáže

20. 11. 2018 -

Mimořádné výběrové řízení na ERASMUS+ praktické stáže!

Výjimečná příležitost s vánočním bonusem Usmívající se

 

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na ERASMUS+ praktické stáže s dobou realizace od prosince 2018 do 31. května 2019.

 

  • grant z programu Erasmus+ po celou dobu stáže
  • speciální vánoční bonus: proplacení cestovních nákladů - podmínka návratu do 31.5.2019

 

Přihlásit se můžete od 15. listopadu do 2. prosince 2018 na jednotlivých fakultách u svých studijních referentů pro zahraničí. Výsledky VŘ budou vyhlášeny do 14. prosince 2018.

 

V případe dotazů či pomoci při hledání stáží se obraťte na vaše studijní referenty pro zahraničí.

 

  • Platforma s nabídkami stáží:

https://erasmusintern.org/

 

  • Zprávy ze zahraničních pobytů studentů MENDELU:

https://is.mendelu.cz/int/zavzpr.pl?akce=2;lang=cz

 

  •  Stáže u Hispánsko - české obchodní komory

http://www.pef.mendelu.cz/article/staze-u-hispansko-ceske-obchodni-komory

 

  • Stáže na University de Vigo 

https://www.uvigo.gal/uvigo_en/administracion/ori/estranxeiros/cursar_uvigo.html

 

Další možnosti stáží:

 

Více informací o tom, jak se přihlásit: 

       http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus