Výběrové řízení Erasmus+

3. 1. 2018 -

Chcete zažít studium nebo stáž třeba v Norsku, Islandu, Belgii, Francii nebo Turecku? Máte jedinečnou příležitost, zkuste Erasmus+!

Oddělení mezinárodních vztahů  a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty  na akademický rok 2018/2019  (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019) a 3. kolo výběrového řízení na  praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17.března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.   

Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12. - 16. února 2018  pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test  z angličtiny, na který se můžete přihlásit  a informovat na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne v týdnu od 19. - 23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

 

Pokud chcete uznat jazykovou zkoušku zpětně, informujte Zahraniční oddělení PEF!

Podepsané přihlášky doneste na zahraniční oddělení PEF, případně pošlete naskenované na foreign@pef.mendelu.cz, spolu s motivačním dopisem v českém jazyce a vyplněným Learning Agreement Proposal ke každé univerzitě zvlášť! Learning Agreement Proposal je kestažení zde:

http://www.pef.mendelu.cz/erasmus-studijni-pobyty

Používejte, prosím, výhradně Learning Agreement Proposal ze stránek PEF, na stránkách OMVI je jiný.

Seznam univerzit, ne které je možné se hlásit najdete také zde:

http://www.pef.mendelu.cz/erasmus-studijni-pobyty

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na :  http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

                                             http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)