Zamezme plýtvání potravin - začněme na PEF MENDELU!

18. 12. 2018 -

Doc. Lea Kubíčková v televizi Seznam.cz představuje konkrétní kroky projektu proti plýtvání potravin na MENDELU

Vedoucí Ústavu marketingu a obchodu PEF MENDELU doc. Lea Kubíčková v reportáži televize Seznam.cz představila projekt, jehož cílem je boj s plýtváním potravinami. Tým výzkumníků celý říjen 2018 v univerzitní menze sledoval, kolik se vyhazuje nedojedeného jídla. Aby nezůstalo jen u vážení vyhozených zbytků potravin, cílem projektu je též změnit myšlení a chování strávníků. Členové projektu spustili  letákovou kampaň, která informuje o tom, kolik se reálně vyhodilo potravin a jaké to má dopady na životní prostředí. 

Na Provozně ekonomické fakultě se tomuto problému věnujeme již více než rok. Vloni měl velký úspěch mezi zúčastněnými kulatý stůl, kam byli pozváni odborníci z akademické sféry, zemědělci a účastnili se ho také zástupci hromadného stravování a zástupci neziskových organizací.

Celou reportáž můžete zhlédnout ZDE.