Dny otevřených dveří

 

Nabídka bakalářských oborů  

Přijďte k nám  26. ledna nebo 2. března na den otevřených dveří. Čeká vás prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Poznáte zajímavé lektory a budou se vám věnovat současní studenti PEFky. Dozvíte se vše o životě na PEF a o studiu na bakalářském stupni studia. Zvědavcům otevřeme dveře naší fakulty, včetně dveří do zajímavých laboratoří, ve dvou termínech. Zahájení je vždy v 15:00:

 • 26. ledna 2018 (v přednáškové místnosti Q01)
 • 2. března 2018 v přednáškové místnosti Q01)

Program

 • 15:00 - Úvodní přednáška pro zájemce o studium, seznámení s nabízenými studijními obory, podmínkami přijímacího řízení a životem na fakultě
 • od 15:45  - Možnost individuální nebo skupinové prohlídky výukových a účelových prostor fakulty:
 • tématické stánky
  • studijní oddělení (podávání přihlášek ke studiu, přijímací řízení, zápisy, prodej matematických brožurek k přijímacím zkouškám)
  • informace o ubytování a stravování
  • zahraniční oddělení (možnosti vycestování během studia)
  • studentské spolky a aktivity
 • prohlídka laboratoří
 • podrobnější představení oborů v jednotlivých učebnách v budově Q

 

Kde nás najdete