Main Page / Faculty / Public Relations

News

  Public Relations

  V průběhu roku 2007 vzniklo na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně oddělení public relations. Hlavním cílem je stát se informačním uzlem, který shromažďuje a dále zprostředkovává informace o aktuálním dění na PEF. Zároveň je však prostředníkem mezi zaměstnanci, současnými studenty, zájemci o studium, absolventy, medii a širokou veřejností, zajišťuje prezentaci činností, událostí, osobností uvnitř PEF i navenek. Iniciovalo vznik Klubu absolventů a nyní se stará o jeho organizací, napomáhá při rozvoji spolupráce s firmami a při vyhledávání stáží studentům. Cílem je i pomoc při popularizaci vědy a jejich výsledků v médiích, při získávání nových studentů, ale i pořádání výstav, kulturních akcí, zajímavých přednášek.

         

  Kancelář (Q1.90)

  Děkanát PEF
  Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  Zemědělská 1, 613 00 Brno

  Označení kanceláře: BA39N1090 (Q1.90)
  Telefon: +420 545 132 798
                 +420 545 132 722
  email: pr@pef.mendelu.cz