Main Page / Prospective Students / Preparatory courses

Preparatory courses

Preparatory courses for study are intended for those interested in studying in preparation for the entrance exams. Due to strong competition between applicants it is essential for the student to be among the best applicants, because there are more and more applicants and a high number of them pass the entrance exam. By completing these courses, applicants can significantly increase their chance of acceptance. The main content of the courses is familiarization with the substance required to cope with the specific entrance examinations. Students will practice model questions and sit test entrance exams from previous years. The teachers have an active approach and you can consult with them about any questions regarding the curriculum. Students of preparatory courses can also sit tests from previous years.

We can answer your questions at tel. no. 545 132 723 / 545 132 701, and by email at pripravnekurzy@pef.mendelu.cz.

Bachelor's programs

ntrance exams for undergraduate programs at PEF MENDEL in Brno in math and world languages (except Computer Science). We organize annual preparatory courses for the entrance exams.

Course in mathematics (20 hours)

Application form - course in mathematics (only in Czech)

  • The courses are taught by university teachers, who also provide professional entrance exams to PEF Mendel in Brno.
  • Participants will receive a math booklet that contains examples for the entrance exams.
  • Classes take place at two-week intervals from February to April 2013, every Friday afternoon, 14 to 18 hours in classrooms C01 and C02 - Building C of the Faculty of Agronomy on the premises of Mendel University in Brno, Zemědělská 1.

Number of hours: 20 hours

The semester starts on 8 February 2013.

Dates for each concentration:

8 February 2013, Friday from 13:00 (at the start of the course attendance will be taken and the course will be introduced)

22 February 2013, Friday from 14:00.

8 March 2013, Friday from 14:00.

22 March 2013, Friday from 14:00.

5 April 2013, Friday from 14:00.

Course prices: CZK 1,200 (CZK 60/h)

Tuition fees must be paid according to the instructions in the informative email between 3 January 2013 and 28 January 2013. (!!! Please do not pay in 2012 !!!)

Compulsory attendance will be held on Friday, 8 February 2013 at 13:00 in front of lecture hall C01 and C02, Zemědělská 1, Brno. Proof of payment to be produced before the start of the program.

Language courses - information (4 hours)

a) English - application form for English courses (only in Czech)

b) German - application form for German courses (only in Czech)

  • Taught by language professionals who also provide entrance exams to PEF MENDEL in Brno.
  • Participants will be informed about the course of exams and language requirements.
  • Teaching will take place on Friday 12 April 2013 from 14:00 to 18:00 in lecture halls C01 and C02

Number of hours: 4 hours

Course prices: CZK 380

Please pay the tuition fees according to the instructions in the email between 3 January 2013 and 25 March 2013 (!!! Please do not pay in 2012 !!!)

Compulsory attendance will be held on Friday 12 April 2013 from 13:00 in front of the lecture hall C01 and C02, Zemědělská 1, Brno. Proof of payment to be produced before the start of the program.

Delivery service - preparatory math booklet

Order form for sending mathematics booklet (only in Czech)

  • The booklet contains approx. 480 examples, from which examples for entrance exams are selected.
  • You will receive an email with payment instructions.
  • After payment we will send you a mathematics booklet at the specified address.

Price of booklet: CZK 60 (incl. shipping and handling).

!!! Year-round delivery service!!!

You can also purchase in person at:

Děkanát PEF MENDELU

Zemědělská 1

613 00 Brno

Related program - Economic Policy and Administration Program

Preparatory course for the entrance exams to the Economic Policy and Administration program is designed for those interested in the Finance program and Finance a investiční management the master's degree level, both full-time and part-time.

There is great interest in these programs among applicants and therefore the aim of this course is to prepare applicants for the entrance exam and significantly increase the likelihood of their acceptance, even in the context of the increasing acceptance criteria of the master's program.

The preparatory course consists of thematic areas and entrance examinations will take the form of two-day workshops (Friday and Saturday) in the first term on 24 - 25 May 2013. Overall, it will be about 16 hours of direct instruction. On Friday and Saturday there will be 4 hours in the morning and four hours in the afternoon with a break for lunch.

Concentrations: 24 - 25 May 2013 

Registered participants will be informed in advance of the literature that will be used in the course.

Number of hours: 16 hours

Price of course: CZK 990 incl. VAT

Deadline for applications: to be determined

 

Related documents

- Timetable for the preparatory course

- Topics for entrance exams

Entrance exam for the Economic Policy and Administration program

The entrance exam will be held in the week of 10 June to 16 June 2013 in subjects related to the thematic focus of the course. The specific day and time of the entrance examination will be determined for each applicant individually and notified in writing in advance. The test shall be administered electronically. Tests are generated for individual applicants and are evaluated immediately after submission. The applicant is informed of the results of tests. Applications shall be accepted from January 2013 by the Mendel University Information System at: http://is.mendelu.cz/prihlaska/?lang=en.

 

Navazující studium - program Ekonomika a management

Přípravný kurz se bude skládat z tematických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat formou dvoudenního soustředění (pátek a sobota) v termínu 22. - 23. května 2015.

Soustředění: 22. - 23. května 2015

Termín přihlášek: 20. května 2015

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 1. června do 5. června 2015 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky testů. Přihlášky ke studiu se přijímají od ledna 2015 prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně na adrese.

Přihlašovací formulář 

Course preparation documents

NameDocument dateModificationsAttachment
Y080 - Rozhodnutí děkana č. 1/2015 - Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/201613. 05. 201513. 05. 2015 11:30:39  
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/201502. 04. 201502. 04. 2015 08:46:34  
Y070 - Rozhodnutí děkana č. 3/2014 - O osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2014/201518. 11. 201413. 05. 2015 11:31:53  
Y060 - Rozhodnutí děkana č. 2/2014 - Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/201624. 09. 201424. 09. 2014 14:27:26  
Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2015/201623. 09. 201423. 09. 2014 09:00:13  
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2014/201523. 09. 201423. 09. 2014 09:05:35  
Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2014/201512. 06. 201412. 06. 2014 19:47:12  
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám10. 06. 201410. 06. 2014 08:55:37  
Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní obory10. 02. 201211. 02. 2012 11:32:53