Kurzy

 

S případné dotazy týkající se kurzů nám můžete zasílat na adresu pr@pef.mendelu.cz

Nabídka kurzů se dá rozdělit do následujících oblastí:

Finance

  • FINANČNÍ MANAGEMENT PRO NEEKONOMY S POČÍTAČOVOU PODPOROU
  • MEZINÁRODNÍ POLITICKO-EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI

Management

  • MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V OBCHODNÍ PRAXI
  • MANAGEMENT NEBO ŘÍZENÍ?
  • TIME MANAGEMENT
  • KOMUNIKACE JAKO KLÍČOVÁ MANAŽERSKÁ FUNKCE
  • RISK MANAGEMENT
  • KRIZOVÝ MANAGEMENT

Informatika

  • PROGRAMOVACÍ JAZYK PERL
  • ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ PRO IOS
  • PŘÍPRAVA DOKUMENTŮ V SOULADU S ČSN 01 6910 (2014)
  • TYPOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ, VARIANTA S TECHNOLOGIÍ LATEX/XELATEX
  • TYPOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ, VARIANTA S TECHNOLOGIÍ WORD
  • KURZ PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE JAVA
  • KURZ PROGRAMOVÁNÍ PRO ANDROID
  • NÁVRH DATOVÉHO MODELU, JEHO PŘEVOD DO RELAČNÍ DATABÁZE A ZÁKLADY DOTAZOVÁNÍ
  • POKROČILÉ DOTAZOVÁNÍ A ZÁKLADY PL/SQL (DATABÁZOVÝ SYSTÉM ORACLE)

Právo

  • NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  • REGISTR SMLUV A JEHO FUNGOVÁNÍ
  • PRÁVO NA OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  • OBČANSKÝ ZÁKONÍK – ZÁKLADNÍ ORIENTACE

Účetnictví

  • ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
  • ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
  • MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ
  • ÚČTOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA (SPOLKU)
  • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ S VYUŽITÍM ÚČETNÍHO SOFTWARU

Statistika

  • ZÁKLADY VÝPOČETNÍHO SYSTÉMU MATLAB
  • KURZ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY

 

 Podrobné informace o kurzech naleznete zde.