Média

 

Z jakých dob pochází kryptologie? Jak vypadá transpoziční šifra? A k čemu se dnes využívá takzvaná Caesarova šifra? Šifrování nebo-li kryptologii...

Gratulujeme Mgr. et Mgr. Robertu Stojanovovi, Ph.D. a Ing. Davidu Procházkovi, Ph.D. z Ústavu informatiky PEF MENDELU, jejichž článek s názvem „Local...

Studentka Barbora Krausová z PEF MENDELU se zabývala výzkumem, jestli Češi dávají dýška a za co. Ukázalo se, že až na dvě procenta české...

Jak proměnila ekonomická krize světový obchod? Odpovídal profesor na Susquehanna University Antonín Rusek ekonomovi z Mendelova evropského centra...

Přátelské rozdělení Československa na dvě samostatné republiky se stalo vzorem pro celý svět. Jak se poklidné rozdělení promítlo do současné...

Pod vedením prof. Ing. Lubora Laciny, Ph.D. a bývalé členky Evropského parlamentu Mariely Baevy natočili zahraniční studenti předmětu TEIA, TEIAC,...

Podle sociologů a ekonomů se jihomoravským rodinám daří finančně lépe díky současným trendům ve společnosti a stavu české ekonomiky. Na...

Evropská komise zveřejnila návrh parametrů na další sedmiletý rozpočet Evropské unie mezi lety 2021–2027. Obsahuje řadu novinek, zjednodušení...

Zajímáte se o BREXIT? A nestihli jste debatu v Brně s odborníky z Úřadu vlády ČR, Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci?

Co se už podařilo rektorce Mendelovy univerzity od jejího nástupu změnit? Považuje vysokoškolské studenty za elitu? Kde jsou slabiny univerzit?