Média

 

Pod vedením prof. Ing. Lubora Laciny, Ph.D. a bývalé členky Evropského parlamentu Mariely Baevy natočili zahraniční studenti předmětu TEIA, TEIAC,...

Podle sociologů a ekonomů se jihomoravským rodinám daří finančně lépe díky současným trendům ve společnosti a stavu české ekonomiky. Na...

Evropská komise zveřejnila návrh parametrů na další sedmiletý rozpočet Evropské unie mezi lety 2021–2027. Obsahuje řadu novinek, zjednodušení...

Zajímáte se o BREXIT? A nestihli jste debatu v Brně s odborníky z Úřadu vlády ČR, Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci?

Co se už podařilo rektorce Mendelovy univerzity od jejího nástupu změnit? Považuje vysokoškolské studenty za elitu? Kde jsou slabiny univerzit?

Jak férově zdanit nadnárodní firmy v Evropě? Měly by se zohlednit i digitální aktivity společnosti? Jaký to bude mít dopad na Českou republiku? V...

Speciální televizní štáb s přenosovým vozem přijel kvůli Mgr. et Mgr. Robertu Stojanovi, Ph.D. až z Říma. Dva satelity propojili přenos...

Tři studentky oboru Management cestovního ruchu z PEF MENDELU v Brně Barbora Krausová, Štefánia Tóthová a Tereza Ostřanská vytvořily dosud ojedinělý...

V pražském Karolinu byla jmenována nová rektorka Mendelovy univerzity prof. Ing Danuše Nerudová, Ph.D.

Brexit změní EU. Jak by to měla reflektovat Česká republika? Poslechněte si názory předních českých ekonomů - zakladatele Mendelova evropského...