Navazující magisterské studium

 

Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě navazujícího magisterského studia zpravidla během 1. semestru. Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních závěrečných zkoušek a obhájit diplomovou práci. Standardní doba studia navazujícího magisterského programu jsou 2 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s § 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul „inženýr“.

Pro úspěšné absolvování studia musí student:

 • úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní závěrečné zkoušky,
 • úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní závěrečné zkoušky,
 • úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní závěrečné zkoušky,
 • vykonat řízenou odbornou praxi,
 • obhájit diplomovou práci.

Výuka ve studijních oborech vyučovaných v jazyce anglickém může být organizována i formou blokové výuky, přičemž rozsah hodin výuky v jednotlivých předmětech zůstává zachován.

Principy navazujícího magisterského studia

Navazující magisterské studijní programy a obory

Program Ekonomika Management

 • Obor manažesko-ekonomicky
 • Obor řízení ekonomika obchodu

 

Více informací

Program Hospodářská politika a správa

 • Obor Účetnictví a daně
 • Obor Finance a investiční management
 • Obor Veřejná správa
Více informací

Program Systémové inženýrství a informatika

 • Obor Ekonomická informatika

 

Více informací

Program Inženýrská informatika

 • Obor Automatizace řízení a informatika

 

Více informací

Economics and management

 • Economics and Management 

 

Více informací

System Engineering and Informatics

 • Economic Informatics

 

Více informací