Přijímací řízení

 

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (poze vybrané obory).

Podmínky přijímacího řízení schvalované Akademickým senátem PEF MENDELU obsahují všechny podrobné informace o termínech, přijímacích zkouškách, možnostech prominutí zkoušek a další. Podmínky přijetí jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, nebo je naleznete pod následujícím odkazem. Přijímací řízení se skládá ze dvou testů (Matematika a Cizí jazyk), na každý z nich je 50 minut.

 

Podmínky přijetí

 

Často kladené dotazy (FAQ)

 

Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

 

Bakalářské studium

 • začátek studia v únoru 2018 (omezená nabídka oborů)

Do letního semestru se lze přihlašovat na následující bakalářské programy a obory:

 • B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma
 • B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
 • B-EMAJ Economics and Management - B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma
 • B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma

Termín podání přihlášky nejpozději do 6. listopadu 2017

Termín příjímacích zkoušek: 4–8. prosince 2017

 • začátek studia v září 2018 (kompletní nabídka oborů)

Termín podání přihlášky nejpozději do 21. března 2018

Termín příjímacích zkoušek: 23-27. dubna 2018 

prihlaska.mendelu.cz

Informace o termínech SCIO testů získáte na stránkách www.scio.cz , kde najdete i ukázky testů.     

 

Navazující magisterské studium

 • začátek studia v únoru 2018 (omezená nabídka oborů)

V rámci navazujícího studia si lze podat přihlášku na:

 • N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma
 • N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
 • N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma
 • N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenční forma
 • N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenční forma
 • N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenční forma
 • N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma
 • N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenční forma

Termín podání přihlášky nejpozději do 6. listopadu 2017

Termín příjímacích zkoušek: 4–8. prosince 2017

 •  začátek studia v září 2018 (kompletní nabídka oborů)

Termín podání přihlášky  nejpozději do 11. dubna 2018

Termín příjímacích zkoušek: 4.–10. června 2018

prihlaska.mendelu.cz

 

Doktorské studium

Termín podání přihlášky  nejpozději do 31. května 2018

Termín přijímacích zkoušek: 27.-29. června 2017

prihlaska.mendelu.cz