Přijímací řízení

 

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (poze vybrané obory).

Podmínky přijímacího řízení schvalované Akademickým senátem PEF MENDELU obsahují všechny podrobné informace o termínech, přijímacích zkouškách, možnostech prominutí zkoušek a další. Podmínky přijetí jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, nebo je naleznete pod následujícím odkazem. 

Podmínky přijetí

 

Často kladené dotazy (FAQ)

 

Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

 

Bakalářské studium

začátek studia v únoru 2017 (omezená nabídka oborů)

Do letního semestru se lze přihlašovat na následující bakalářské programy a obory:

 • B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma
 • B-EM Ekonomika a management - B-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
 • B-EMAJ Economics and Management - B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma
 • B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma

Termín podání přihlášky nejpozději do 7. listopadu 2016

Termín příjímacích zkoušek: 5–9. prosince 2016

začátek studia v září 2017 (kompletní nabídka oborů)

Termín podání přihlášky nejpozději do 31. března 2017

Termín příjímacích zkoušek: 24–30. dubna 2017 

prihlaska.mendelu.cz

Informace o termínech SCIO testů získáte na stránkách www.scio.cz , kde najdete i ukázky testů.     

 

Navazující magisterské studium

začátek studia v únoru 2017 (omezená nabídka oborů)

V rámci navazujícího studia si lze podat přihlášku na:

 • N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma
 • N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma
 • N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma
 • N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenční forma
 • N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenční forma
 • N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenční forma
 • N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma
 • N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenční forma

Termín podání přihlášky nejpozději do 7. listopadu 2016

Termín příjímacích zkoušek: 5–9. prosince 2016

 

 začátek studia v září 2017 (kompletní nabídka oborů)

Termín podání přihlášky  nejpozději do 10. dubna 2017

Termín příjímacích zkoušek: 5–11. června 2017

prihlaska.mendelu.cz

 

Doktorské studium

Termín podání přihlášky  nejpozději do 31. května 2017

Termín přijímacích zkoušek: 29. června 2017

prihlaska.mendelu.cz