Přijímací řízení
 

Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (poze vybrané obory).

Podmínky přijímacího řízení schvalované Akademickým senátem PEF MENDELU obsahují všechny podrobné informace o termínech, přijímacích zkouškách, možnostech prominutí zkoušek a další. Podmínky přijetí jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, nebo je naleznete pod následujícím odkazem. Přijímací řízení se skládá ze dvou testů (Matematika a Cizí jazyk), na každý z nich je 50 minut.

Podmínky přijetí

Na PEF MENDELU bez přijímacích zkoušek 

Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na MENDELU

Přípravné kurzy

Bakalářské studium

 • začátek studia v září 2018 (kompletní nabídka oborů)

  • Termín podání přihlášky nejpozději do 21. března 2018
  • Termín příjímacích zkoušek: 23-27. dubna 2018

prihlaska.mendelu.cz

Informace o termínech SCIO testů získáte na stránkách www.scio.cz , kde najdete i ukázky testů.    

Informace ohledně společnosti SCIO a GDPR naleznete na http://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

 

Navazující magisterské studium

 •  začátek studia v září 2018 (kompletní nabídka oborů)

  • Termín podání přihlášky  nejpozději do 11. dubna 2018
  • Termín příjímacích zkoušek: 4.–10. června 2018

prihlaska.mendelu.cz

 

Doktorské studium

 • Termín podání přihlášky  nejpozději do 31. května 2018
 • Termín přijímacích zkoušek27.-29. června 2018

prihlaska.mendelu.cz