Přípravné kurzy

Přípravné kurzy ke studiu jsou určeny pro zájemce o studium jako příprava k přijímacím zkouškám. V silné konkurenci mezi uchazeči je podstatné, aby student byl mezi ostatními uchazeči jedním z nejlepších, protože zájemců o studium je čím dál více a na minimální požadovanou úroveň napíše zkoušky vysoké množství uchazečů. Právě díky absolvování těchto kurzů může uchazeč podstatně zvýšit šanci na přijetí. Hlavním obsahem kurzů je seznámení s látkou potřebnou ke zvládnutí konkrétních přijímacích zkoušek. Studenti si v průběhu kurzu procvičí typové otázky minulých let a vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto. Samozřejmostí je aktivní přístup vyučujících, se kterými je možné konzultovat nejasnosti, týkající se probraného učiva. Studenti přípravných kurzů si mohou také vyzkoušet i přijímací testy z minulých let.

Dotazy odpovíme na tel. č. 545 132 723 / 545 132 701 / 545 132 727, a na emailu pripravnekurzy@pef.mendelu.cz.

Po přihlášení do konkrétního kurzu obdržíte obratem informační email s pokyny pro platbu.


Bakalářské studijní obory

Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy PEF MENDELU se konají z matematiky a světového jazyka (kromě programu Inženýrská informatika). Pro uchazeče o studium na naší fakultě každoročně organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Kurz matematiky (rozsah 20 hod.)

Přihlašovací formulář - kurz matematiky

 • Vyučují vysokoškolští učitelé, kteří odborně zajišťují také přijímací zkoušky na PEF MENDELU,
 • účastníci kurzu obdrží brožuru z matematiky, která obsahuje příklady k přijímacím zkouškám, 
 • výuka probíhá v cca jedno až dvoutýdenních intervalech v únoru až dubnu 2017, a to vždy v pátek odpoledne od 14 do 18 hod. v učebnách C01 a C02 - budova C Agronomické fakulty v areálu MENDELU, Zemědělská 1.

Počet hodin: 20 hod.

Zahájení výuky 3. února 2017

Termíny jednotlivých soustředění:

 • 3. února 2017, pátek od 13:45 hod. (v úvodu proběhne prezence a seznámení s kurzem)
 • 17. února 2017, pátek od 14 hod.
 • 10. března 2017, pátek od 14 hod.
 • 24. března 2017, pátek od 14 hod.
 • 7. dubna 2017, pátek od 14 hod.

Cena kurzu: 1.500 Kč (75 Kč/h)

Kurzovné uhraďte dle pokynů z informačního emailu v termínu od 2. ledna 2017 do 3. února 2017. (!!! Neplaťte prosím v roce 2016 !!!)

Povinná prezence se koná v pátek 3. února 2017 od 13:45 hod. v areálu MENDELU, Zemědělská 1, Brno. Konkrétní učebna bude upřesněna později. Doklad o zaplacení předložte před započetím soustředění.

Jazykové kurzy – intenzivní rozšířené (rozsah 20 hod.) 

a) Anglický jazyk - přihlašovací formulář kurz anglického jazyka

b) Německý jazyk - přihlašovací formulář kurz německého jazyka

Údaje ke kurzu:

 • vyučují jazykoví odborníci, kteří také zajišťují přijímací zkoušky na PEF MENDELU,

Počet hodin kurzu: 20 hodin (20x45 výuky).

Zahájení výuky 27. ledna 2017. Termín přihlášek do 27. 1. 2017.

Termíny jednotlivých soustředění v kurzu:

 • 27. ledna 2017, pátek od 13:45 hod. (v úvodu proběhne prezence a seznámení s kurzem)
 • 10. února 2017, pátek od 14 hod.
 • 24. února 2017, pátek od 14 hod.
 • 3. března 2017, pátek od 14 hod.
 • 31. března 2017, pátek od 14 hod.

Cena kurzu: 2.290,- Kč (115 Kč/h)

Kurzovné uhraďte dle pokynů z informačního emailu v termínu od 2. ledna 2017 do 27. ledna 2017 (!!! Neplaťte prosím v roce 2016!!!)

Povinná prezence se koná v pátek 27. ledna 2017 od 13:45 hod. v areálu MENDELU, Zemědělská 1, Brno. Konkrétní učebna bude upřesněna později. Doklad o zaplacení předložte před započetím soustředění.

Jazykové kurzy - informační (rozsah 2 hod.) 

a) Anglický jazyk - přihlašovací formulář kurz anglického jazyka

b) Německý jazyk - přihlašovací formulář kurz německého jazyka

 • Vyučují jazykoví odborníci, kteří také zajišťují přijímací zkoušky na PEF MENDELU,
 • účastníci budou informováni o průběhu přijímacích zkoušek a o požadavcích na znalosti příslušného jazyka
 • výuka proběhne v pátek 31. března 2017 od 15 do 17 hod.
  • v posluchárnách v areálu MENDELU, Zemědělská 1.

Počet hodin: 2 hod.

Cena kurzu: 350 Kč

Kurzovné uhraďte dle pokynů z informačního emailu v termínu od 2. ledna 2017 do 31. března 2017 (!!! Neplaťte prosím v roce 2016 !!!)

Povinná prezence se koná v pátek 31. března 2017 od 14:45 hod. v areálu MENDELU, Zemědělská 1, Brno. Konkrétní učebna bude upřesněna později. Doklad o zaplacení předložte před započetím soustředění.

Zásilková služba - přípravná brožura z matematiky

Přípravná brožura z matematiky – ke stažení

Zde si můžete bezplatně stáhnout přípravnou brožuru matematiky

Brožura obsahuje cca 480 příkladů, ze kterých jsou vybírány i příklady na přijímací zkoušky.


Navazující magisterské studium - program Hospodářská politika a správa

 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na studijní program Hospodářská politika a správa je určen pro zájemce o studijní obory Účetnictví a daně a Finance a investiční management na navazujícím magisterském stupni studia, a to jak v prezenční tak kombinované formě.

O tyto obory bývá mezi uchazeči velký zájem, a proto cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Přípravný kurz se bude skládat z tematických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat formou dvoudenního soustředění (pátek a sobota) v termínu 19. – 20. května 2017.

Soustředění: 19. - 20. května 2017

Termín přihlášek: 19. května 2017

Přihlašovací formulář

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 5. června do 9. června 2017 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky testů. Přihlášky ke studiu jsou přijímány prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně.


Navazující magisterské studium - program Ekonomika a management

 

Přípravný kurz se bude skládat z tematických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat formou dvoudenního soustředění (pátek a sobota) v termínu 19. - 20. května 2017.

Soustředění: 19. - 20. května 2017

Termín přihlášek: 19. května 2017

Přihlašovací formulář

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 5. června do 9. června 2017 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny. Uchazeč je seznámen s dosaženými výsledky testů. Přihlášky ke studiu jsou přijímány prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně.